Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LOVE :D by Mind Map: LOVE :D

1. Giving -sharing-resoucre

1.1. Tôi cho bạn "khoai tây" này !

1.2. Tôi có "khoai tây " cho bạn !

1.3. Tôi có tao,lê,cam,xoài...bạn cần thứ gì cứ lấy:D

2. Growth-->freedom

2.1. Tôi mong muốn giúp đỡ bạn phát triển trong sự tự do của chính bạn

3. Trust

3.1. Tôi hoàn toàn tin tưởng bạn,bạn là người tốt

3.1.1. Con người bạn

3.1.1.1. Good ,good & good !

3.1.2. Hành vi

3.1.2.1. Good or bad

4. "I" give

4.1. Điều tốt cho bạn,không phải vì cái tôi của tôi

4.2. Tôi trao tặng đảm bảo không có sự phụ thuộc

5. Good wish

5.1. Mong muốn nói những lời chúc tốt đẹp thánh thật tới bạn

5.2. empower Self

5.3. empower-->good

6. ...biểu hiện của bạn;))