Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

LOVE :D by Mind Map: LOVE :D
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

LOVE :D

"I" give

Điều tốt cho bạn,không phải vì cái tôi của tôi

Tôi trao tặng đảm bảo không có sự phụ thuộc

Giving -sharing-resoucre

Tôi cho bạn "khoai tây" này !

Tôi có "khoai tây " cho bạn !

Tôi có tao,lê,cam,xoài...bạn cần thứ gì cứ lấy:D

Good wish

Mong muốn nói những lời chúc tốt đẹp thánh thật tới bạn

empower Self

empower-->good

Growth-->freedom

Tôi mong muốn giúp đỡ bạn phát triển trong sự tự do của chính bạn

Trust

Tôi hoàn toàn tin tưởng bạn,bạn là người tốt

...biểu hiện của bạn;))