การสื่อสารข้อมูล

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การสื่อสารข้อมูล by Mind Map: การสื่อสารข้อมูล

1. บทบาทของการสื่อสารข้อมูล

1.1. องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล

1.2. สัญญาณที่ใช้ในระบบการสื่อสาร

1.3. การถ่ายโอนข้อมูล

1.4. รูปแบบการรับ-ส่งข้อมูล

2. อุปกรณ์การสื่อสาร

2.1. โมเด็ม (Modem)

2.2. การ์ดแลน (LAN Card)

2.3. ฮับ (Hub)

2.4. สวิตช์ (Switch)

2.5. อุปกรณ์จัดเส้นทาง (Router)

2.6. จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Wireless access point)

3. สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล

3.1. สื่อกลางแบบใช้สาย

3.1.1. สายคู่บิดเกลียว

3.1.2. สายโคแอกซ์

3.1.3. สายไฟเบอร์ออพติก

3.2. สื่อกลางแบบไร้สาย

3.2.1. อินฟราเรด

3.2.2. ไมโครเวฟ

3.2.3. คลื่นวิทยุ

3.2.4. ดาวเทียมสื่อสาร