บริการบนอินเทอร์เน็ต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บริการบนอินเทอร์เน็ต by Mind Map: บริการบนอินเทอร์เน็ต

1. บริการบนอินเทอร์เน็ต

1.1. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)

1.2. อาร์เอสเอส (RSS)

1.3. บล็อก (blog)

1.4. วิกิ (wiki)

1.5. ไมโครบล็อก (microblog)

1.6. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

1.7. การสื่อสารในเวลาจริง (real-time communication)

1.8. เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม (social networking websites)

2. โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์

2.1. ไวรัส (virus)

2.2. เวิร์ม (worm)

2.3. ม้าโทรจัน (trojan horse)

2.4. สปายแวร์ (spyware)

2.5. แอดแวร์ (adware)

2.6. สแปม (spam)