A középkor művelődése

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
A középkor művelődése by Mind Map: A középkor művelődése

1. Egyetemek létrejötte

1.1. A városok fejlődése segítette az egyetemek létrejöttét

1.1.1. Itáliában, Franciaországban és a német területeken jöttek létre először

1.1.1.1. Bologna

1.1.1.2. Párizs

1.1.1.3. Padova

1.1.1.4. Prága

1.2. kolostori és székesegyházi iskolák

1.2.1. tanulók: klerikusok

1.2.2. egyházi személyek tanították

1.2.3. 7 szabad művészeti tárgy

1.3. Egyetemi képzés

1.3.1. négy karra osztották fel

1.3.1.1. orvosi vagy jogi kar

1.3.1.2. teológia

1.3.1.3. doktorként távoztak

1.3.1.4. 7 szabad művészeti tárgy

1.4. középpontjában állt

1.4.1. hit kérdései

1.4.2. Isten dicsősége, kegyelme

1.4.3. túlvilági élet kérdései

1.5. Egyetem belső élete

1.5.1. elméleti tananyag megtanulása

1.5.2. teológiai és filozófiai problémák

1.5.3. önálló önkormányzat

2. Skolasztika

2.1. Hatások a világképére

2.1.1. Arisztotelész művei

2.1.2. Geocentrikus világkép

2.2. Alapvető tudományok

2.2.1. Filozófia

2.2.2. Teológia

2.3. Tudományok támaszkodópontja

2.3.1. Aquinói Szent Tamás filozófia-Egyházi gondolkodás.

2.4. Hit-Tudomány viszonya

2.4.1. A tudásnak sokáig alárendelt szerepe volt a hittel szemben.

3. Középkor művészete

3.1. Román és gótikus építészet

3.1.1. Az Isten és az ember kapcsolatának érzékeltetését

3.1.2. Román stílus: 11-12. század, Gótika: 12. század

3.1.3. Gótika: Támívek, támpillérek, vékony falak, csipkézett karcsú tornyok, színes üvegek

3.1.4. Román: Speyeri dóm

3.1.4.1. Román: félkövéres dongaboltozatok, kiemelkedő főhajó, több oldalhajó

3.1.5. Gótika: Notre-Dame

3.1.6. Román: „Harcoló egyház”, az ecclesia militans eszméjét.

3.2. mozaikok

3.3. gótikus szárnyas templomok

3.4. gregorián zene

3.5. névtelen művészek

3.6. építészet

3.7. maradandó értékeket alkotott

4. Középkori kultúra

4.1. Kereszténység, egyház

4.2. Antik tudományok továbbvitele

4.3. Kultúra terjedésének korlátozó okai

4.3.1. Nem ismerték a Latint

4.3.2. Kódexeket lassan másoltak

4.3.3. Nehezen szereztek papírt