Glagolska vremena

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Glagolska vremena by Mind Map: Glagolska vremena

1. Budućnost

1.1. Futur drugi

1.1.1. Složeno je glagolsko vrijeme kojim izričemo predbuduće radnje

1.1.2. Tvori se od svršenoga prezenta pomoćnoga glagola biti i glagolskoga pridjeva radnog

1.2. Futur prvi

1.2.1. Složeno je glagolsko vrijeme kojim izričemo buduće radnje

1.2.2. Tvori se od nenaglašenog prezenta pomoćnog glagola htjeti i infinitiva

2. Sadašnjost

2.1. Prezent

2.1.1. Izričemo sadašnje radnje

2.1.2. Jednostavan je glagolski oblik

3. Prošlost

3.1. Perfekt

3.1.1. Složeno je glagolsko vrijeme kojim izričemo prošle radnje

3.1.2. Tvori se od nenaglašenog prezenta pomoćnoga glagola biti i glagolskoga pridjeva radnog

3.2. Aorist

3.2.1. Jednostavno je glagolsko vrijeme kojim izričemo prošle svršene radnje

3.2.2. Tvori se dodavanjem nastavaka -h, - , - , -smo, -ste, -še ili -oh, -e, -e, -osmo, -oste, -oše glagolskoj osnovi

3.3. Imperfekt

3.3.1. Jednostavno je glagolsko vrijeme kojim izričemo prošle nesvršene radnje

3.3.2. Tvori se dodavanjem nastavaka -ah, -jah, -ijah glagolskoj osnovi

3.4. Pluskvamperfekt

3.4.1. Složeno je glagolsko vrijeme kojim izričemo pretprošle radnje

3.4.2. Tvori se od glagolskoga pridjeva radnog i perfekta ili imperfekta pomoćnoga glagola biti