Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Софтуерена разработка в wiki стил. by Mind Map: Софтуерена разработка в wiki стил.
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Софтуерена разработка в wiki стил.

Структура на сайта

Начална страница

Поздравление

Особености, Използване на модули от други проекти, Лесно предоставяне/скриване на части от сорса си, Свободен избор на лиценз включително затворен код

Действия, Регистрация, Вход в акаунта си, Достъп да списък проекти

След влизане в акаунт

Списък от проектите ви

Списък от модулите ви

Списък чужди проекти

Страница на проект

Детайли за проекта, Базов проект, Среда на изпълнение, Лиценз, Възможност за промяна на лиценза, Предупреждени, при промяна!

Модули на проекта разделени по видове, С частични списъци от модули

Редактиране на отделен модул

Избор на чужд модул, Списък с модули

Панел за въвеждане, Избор на програмен език, Текстово поле за въвеждане, Опции, за съхраняване като нова версия, за даване на публичен достъп, Бутон за изпращане

Лиценз, Възможност за промяна на лиценза, Предупреждени, при промяна!

Таблица с последните версии, Колони, Превключване към проекта, Дата, Първообраз на кода, Лиценз, Достъп

Малко help описание, че всичко съм забравил от идеята...

Защо идеята е наречена wiki разработка?

Проблеми при реализацията

Конкретни

Изпвикване на gcc от C/C++ програма

Сложни моменти

Примерно някоя заявка към базата данни

Рекламирането на проекта напремир размяна банери