Софтуерена разработка в wiki стил.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Софтуерена разработка в wiki стил. by Mind Map: Софтуерена разработка в wiki стил.

1. Структура на сайта

1.1. Начална страница

1.1.1. Поздравление

1.1.2. Особености

1.1.2.1. Използване на модули от други проекти

1.1.2.2. Лесно предоставяне/скриване на части от сорса си

1.1.2.3. Свободен избор на лиценз включително затворен код

1.1.3. Действия

1.1.3.1. Регистрация

1.1.3.2. Вход в акаунта си

1.1.3.3. Достъп да списък проекти

1.2. След влизане в акаунт

1.2.1. Списък от проектите ви

1.2.2. Списък от модулите ви

1.2.3. Списък чужди проекти

1.3. Страница на проект

1.3.1. Детайли за проекта

1.3.1.1. Базов проект

1.3.1.2. Среда на изпълнение

1.3.1.3. Лиценз

1.3.1.3.1. Възможност за промяна на лиценза

1.3.1.3.2. Предупреждени, при промяна!

1.3.2. Модули на проекта разделени по видове

1.3.2.1. С частични списъци от модули

1.4. Редактиране на отделен модул

1.4.1. Избор на чужд модул

1.4.1.1. Списък с модули

1.4.2. Панел за въвеждане

1.4.2.1. Избор на програмен език

1.4.2.2. Текстово поле за въвеждане

1.4.2.3. Опции

1.4.2.3.1. за съхраняване като нова версия

1.4.2.3.2. за даване на публичен достъп

1.4.2.4. Бутон за изпращане

1.4.3. Лиценз

1.4.3.1. Възможност за промяна на лиценза

1.4.3.2. Предупреждени, при промяна!

1.4.4. Таблица с последните версии

1.4.4.1. Колони

1.4.4.1.1. Превключване към проекта

1.4.4.1.2. Дата

1.4.4.1.3. Първообраз на кода

1.4.4.1.4. Лиценз

1.4.4.1.5. Достъп

1.5. Малко help описание, че всичко съм забравил от идеята...

1.5.1. Защо идеята е наречена wiki разработка?

2. Рекламирането на проекта напремир размяна банери

3. Проблеми при реализацията

3.1. Конкретни

3.1.1. Изпвикване на gcc от C/C++ програма

3.2. Сложни моменти

3.2.1. Примерно някоя заявка към базата данни