Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Софтуерена разработка в wiki стил. by Mind Map: Софтуерена разработка в wiki стил.
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Софтуерена разработка в wiki стил.

Структура на сайта

Начална страница

След влизане в акаунт

Страница на проект

Редактиране на отделен модул

Малко help описание, че всичко съм забравил от идеята...

Проблеми при реализацията

Конкретни

Сложни моменти

Рекламирането на проекта напремир размяна банери