Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Laused by Mind Map: Laused

1. Lihtlause

1.1. koondlause

1.1.1. korduvad lauseliikmed

2. Liitlause

2.1. põimlause

2.1.1. pealause

2.1.1.1. sõltumatu lause

2.1.2. üks või mitu kõrvallauset

2.1.2.1. kõrvallause algul

2.1.2.1.1. sidesõna

2.1.2.1.2. siduv asesõna

2.1.2.1.3. siduv määrsõna

2.2. rindlause

2.2.1. osalaused sõltumatud

2.2.2. osalaused alati üksteisest eraldatud

2.2.2.1. komaga

2.2.2.2. koma mittenõudva sisdesõnaga

2.2.2.3. koma ja sidesõnaga