Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

"Warsztat Terapii Zajęciowej jako forma rehabilitacji społecznej" by Mind Map: "Warsztat Terapii Zajęciowej jako forma rehabilitacji społecznej"
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

"Warsztat Terapii Zajęciowej jako forma rehabilitacji społecznej"

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Wstęp

Rozdział I "Niepełnosprawność jako problem społeczny"

1.1. Definicja, stopnie niepełnosprawności

1.2. Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie

1.3. Pojęcie, rodzaje rehabilitacji

1.4. Ogólne funkcjonowanie WTZ

Rozdział II "Specyfika pracy z osobą niepełnosprawną na przykładzie WTZ w Józefowie

2.1. Ogólna charakterystyka placówki

2.2. Pracownie terapeutyczne

2.3. Formy zajęć prowadzone w WTZ

Rozdział III "Metodologia badań"

3.1. Cel badań

3.2. Problemy badawcze

3.3. Stosowane metody i techniki badań

3.4. Charakterystyka badanej grupy

3.5. Podsumowanie przeprowadzonych badań w świetle założonych celów

Zakończenie

Bibliografia

Spis treści