Παγκόσμια Προβλήματα

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Παγκόσμια Προβλήματα by Mind Map: Παγκόσμια Προβλήματα

1. Αρρώστιες

2. Φτώχεια

2.1. Πείνα

2.2. Έλλειψη Στέγης

2.3. Ανεργία

3. Καταστροφή Περιβάλλοντος

3.1. Ρύπανση

3.1.1. Θάλασσας

3.1.2. Αμόσφαιρας

3.1.3. Περιβάλλοντος

3.2. Κλιματική Αλλαγή

3.3. Ερημοποίηση

3.4. Πυρκαγιές

3.5. Αποψίλωση δασών

3.6. Εξαφάνιση ειδών

4. Έλλειψη Ιατρικής Περίθαλψης

5. Έλλειψη Πόσιμου Νερού

6. Πόλεμος

6.1. Προσφυγιά

7. Εγκληματικότητα