El teatre i la narrativa de la renaixença

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
El teatre i la narrativa de la renaixença by Mind Map: El teatre i la narrativa de la renaixença

1. Característiques

2. -Digne -Basat en el romanticisme conservador -Llenguatge Arcaica

3. Culte

4. -Temes romàntics liberals -Ús elevat del sarcasme -Llenguatge col·loquial

5. Popular

6. = eina fonamental per arribar a la renaixença

7. I

8. Teatre