Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

INC :: Anniversary 20th by Mind Map: INC :: Anniversary 20th
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

INC :: Anniversary 20th

จัดงาน

ด้านเวทีและฝ่ายจัดงาน - ต้องการผู้ช่วยเพิ่มอีก - หาข้อมูลเรื่องโต้ะจีนเพิ่มอีก - เรื่องนิทรรศการเปิ้ลรับผิดชอบ - หาวิธีที่เบาต่อการยกของมานิทรรศการ - เกม จะเอาเกมอะไร แบบไหน ปีไหนจัด - วิธีขายบัตรได้เยอะๆ? - ด้านเวที คิดธีมงานมาว่าจะแบบไหน ติดต่อกับศิษย์เก่าทุกรุ่น - ไม่ติดต่อกลับมาเลย สื่อ - หาข้อมูลให้มากกว่านี้ - รายละเอียดหนังสือข้างในมีอะไรบ้าง อย่างละเอียด - ให้ประชุมกะลูกทีม

กอล์ฟฟี่ + พี่เบลล์ + พี่ต้อม ป.โท

จัดเลี้ยง (โต๊ะจีน หรือ บุฟเฟ่ต์)

ตอง 2A + ???

พื้นที่จัดนิทรรศการ

ผลงานป.ตรี/โท/เอก

เกมส์และสันทนาการ, แคร์ 3A + ???

เปิ้ล 3A + ???

ฝ่ายเวที

เตรียมเวที

ผู้กำกับเวที

กิจกรรมบนเวที, พิธีกรตลอดรายการ, โจเออร์ โอปอ, เชิดชูศิษย์เก่า, ประสบควาสำเร็จในหน้าที่การงาน/การเรียน+ กิจกรรม, ลิงก์กับสื่อ (หนังสือ), ศิษย์เก่า 5 รุ่นแรก + อาจารย์, การแสดงบันเทิงต่างๆ, ศิษย์เก่า, ศิษย์ปัจจุบัน

ฝ่ายลงทะเบียน

ถ่ายรูป, พี่กอล์ฟ 3B

จองสถานที่

ภายในมหาวิทยาลัย

ที่จอดรถ

ระบบจราจร

พาชมภาควิชา

ความคืบหน้าล่าสุด อัพเดท 19/08/2555

สถานที่, โรงยิม, เวลา, จองไว้ ทั้งวัน, ค่าใช้จ่าย, ค่าแอร์, 6 ชั่วโมงแรก 7200 บาท, ค่าแม่บ้าน, คนละ 500 บาท, ค่าเจ้าหน้าที่, คนละ 500 บาท, ค่าใช้สถานที่, ฟรี

นิทรรศการ, มอบหมายให้เปิ้ลเป็นหัวหน้าในการจัดนิทรรศการ ในส่วนนี้จะมีน้องปี 2 เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการด้วย

เกมส์และกิจกรรมสันทนาการ, ในส่วนนี้แต่ละชั้นปีจะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โดยได้กาหนดให้ แต่ละชั้นปีจัดเกมส์เพื่อสร้างความบันเทิง 1-2 เกมส์ และได้มอบหมายให้หัวหน้าแต่ละชั้นปีเป็นผู้ประสานงานหลัก, ภายในงานจะมีฉากไว้สาหรับถ่ายรูป 2 ฉาก (เพื่อให้รุ่นพี่และรุ่นน้องจะได้ถ่ายรูปร่วมกัน), ในส่วนนี้มอบหมายให้นักศึกษาชั้นที่1และ2 เป็นผู้รับผิดชอบโดยมีหัวหน้าชั้นปีเป็นหัวหน้าหลักในการทางาน

ฝ่ายเวที, ผู้กำกับเวที, อยู่ระหว่างค้นหาผู้มีความสามารถ

กิจกรรมบนเวที, กิจกรรมเปิดงาน, วิดีโอเปิดตัวงาน, มีการแสดง 4 ชุดหรือมากกว่านี้, มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแด่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสำหรับผู้ที่ประสบความสาเร็จ(การทำงาน)และผู้ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับภาควิชา, ตัวแทนผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติพูดถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลและบอกเคล็ดลับในการประสบความสาเร็จ, อาจารย์พูดเกี่ยวกับหลักสูตรปัจจุบันว่ามีความแตกต่างจากอดีตอย่างไร ข้อดีของหลักสูตรปัจจุบันรองรับกับการเปิดประชาคมอาเซี่ยนมากน้อยแค่ไหน, กิจกรรมสายรหัสสัมพันธ์ เป็นการให้แต่ละสายรหัสได้พบปะพุดคุยกัน( ก่อนเลิกงาน ), อาจจะมีเกมส์ให้แต่ละสายทาร่วมกันหรือส่งตัวแทนแต่ละสายมามาทากิจกรรม (รอเข้าที่ประชุม), ถ่ายรูปหมู่คณะอาจารย์และผู้มาร่วมงานบนเวที, ถ่ายรูปรวมทั้งหมด, ถ่ายรูปศิษย์แต่ละรุ่น

ฝ่ายจัดเลี้ยง, ในส่วนนี้ได้มอบหมายให้ตองเป็นผู้ดูแลหลัก, อยู่ระหว่างหาร้านที่มีชื่อเสียงด้านความอร่อยและ ไม่แพง

การลงทะเบียน, ได้ทาการติดต่อพี่ภูมินทร์ให้เขียนโปรแกรมแล้ว, มีความเป็นไปได้ว่าในการลงทะเบียนประวัติเมื่อกรอกเสร จ จะถ่ายรูปเจ้าของทะเบียนประวัติแล้วมีรูปขึ้นในประวัติเลย อันนี้พี่ภูมินทร์ขอเวลาคิดระบบก่อน ส่วนฉากหลังจะมีตราพระจอม และ ตราของภาควิชาเป็นฉากหลัง

รายชื่อผู้ร่วมงานอยู่ระหว่างการรวบรวม

15/08/2555

หารูปภาพ เกี่ยกับวิวัฒนาการของภาควิชา / รูปอาจารย์ / รูปรุ่นพี่

เลขานุการ

ติดต่อประสานงานกับภาควิชา

การเงิน - พี่ยุ้ง

เอกสาร - พี่กิ๊ฟ

จิ๊บ + กวาง

ศิษย์เก่า

ติดต่อกับศิษย์เก่าทุกรุ่น

ทำเนียบรุ่น

เชิญร่วมงาน, ขายบัตร

กองทุนภาควิชา

เบสต้า + แบงก์ 14

ความคืบหน้าล่าสุด อัพเดท 19/08/2555

รุ่น 1, ไม่มีใครรับแอด แต่มีการโทรคุยติดต่อกับ พี่เป้ง เหลือแต่รอให้ทางพี่เค้าติดต่อกลับมาว่า สะดวกวันไหน แล้วจึงจะนัดรุ่นอื่นมาประชุม

รุ่น 2, ติดต่อพี่แม้วทางเฟสบุ๊คแล้วคะ ได้เบอร์โทรติดต่อเรียบร้อยแล้วด้วย

รุ่น 3, ไม่มีพี่คนไหนรับแอด รอพี่รุ่น1โทรมาแล้วจึงโทรนัด

รุ่น 4, ไม่มีพี่คนไหนรับแอด รอพี่รุ่น1โทรมาแล้วจึงโทรนัด

รุ่น 5, พี่ปอรับแอดแล้ว แต่ยังไม่ได้ติดต่อ

รุ่น 6, ท่านเต้ สาธิต รับแอดแล้ว แต่ยังไม่ได้ติดต่อ

รุ่น 7, Saksit Kittivarasarn รับแอดแล้ว แต่ยังไม่ได้ติดต่อ

รุ่น 8, ติดต่อพี่เหมียวแล้ว ได้เบอร์โทรเรียบร้อย

รุ่น 9, ติดต่อใครไม่ได้เลย

รุ่น 10, พี่เชาวลิต ติดต่อทาง facebook แล้ว

รุ่น 11, ยังไม่มีใครรับแอด

รุ่น 12, Kamonphong Treepetsamakoon รับแอดแล้ว แต่ยังไม่ได้ติดต่อ

รุ่น 13, Waraporn Kumlangkit รับแอดแล้ว แต่ยังไม่ได้ติดต่อ

รุ่น 14, พี่สิง ติดต่อทาง facebook แล้ว

รุ่น 15, Nakron Arttasarnsopon รับแอดแล้ว แต่ยังไม่ได้ติดต่อ

รุ่น 16

รุ่น 17

15/08/2555

หาตัวอย่างศิษย์เก่าเกี่ยวกับงานประเภทต่างๆ

ประสบความสำเร็จในการทำกิจกรรม

ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ

ประสบความสำเร็จในด้านการเป็นตัวแทนของภาควิชาไปสร้างชื่อเสียง

หาศิษย์ปัจจุบัน 1 คนที่โดดเด่นในด้านการเรียน กิจกรรม และการแข่งขัน

กิจกรรมที่อยุ่ในความทรงจำของแต่ละรุ่น

อาจารย์ในภาควิชา

สื่อ

ตัวกลางประชาสัมพันธ์

ตัวสื่อ, CD ( Clip), Webside, ข่าวสาร, ศิษย์เก่าสัมพันธ์, หนังสือ, บรรณาธิการ, เนื้อหา, เงินสนับสนุน, โรงพิมพ์

รวบรวมภาพถ่าย + คลิปในอดีต, ได้ภายใน ก.ย.

ของที่ระลึกวันงาน, เสร็จต้น พ.ย.

ทำคลิปประวัติ + การเติบโตของภาควิชา, เสร็จ ต.ค./สัมภาษณ์/รวมผลงาน

เต้ย + ???

15/08/2555

หนังสือ, การเติบโตของหลักสูตร, ความแตกต่างของหลักสูตร, การใช้ชีวิตของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจบันในแต่ละช่วง, ความสำเร็จในชีวิตของศิษย์เก่า, ลักษณะการทำงาน

ความคืบหน้าล่าสุด

ของที่ระลึก, รอถามความต้องการของรุ่นพี่รวมถึงความเห็นต่างๆจากเพื่อนๆและอาจารย์

งานทาหนังสือครบรอบ INC20 ปี (ยังไม่ได้ตั้งชื่อหนังสือ), หัวข้อเนื้อเรื่องภายใน, บรรณาธิการ talk, ที่มา ที่ไป, นาเสนอประวัติความเป็นมาภาควิชา ว่าภาควิชาของเรานั้นถือกาเนิดมาได้อย่างไร, INC 20 ปี กับ 20สิ่งที่คุณ(อาจ)ไม่รู้, 20 เรื่องราวของพวกเราชาว INC ที่คุณอาจยังไม่เคยรู้มาก่อน เรารวบรวมมาให้คุณแล้วที่นี่, ของเก่า เล่าใหม่, บางครั้งเรื่องราวก็ไม่ได้อยู่ในรูปของคาพูด หรือตัวหนังสือ กับเรื่องราวที่มาพร้อมกับสิ่งของต่างๆในภาควิชาที่คุณอาจไม่เคยเห็น หรือบางทีคุณแค่อาจไม่เคยใส่ใจ, ประสบคน ประสบการณ์, คอลัมน์ที่จะทาให้คุณรู้จักกับเหล่าผู้คนในชายคาบ้านINC กับประสบการณ์ตรงดีๆ ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน, “เพลงภาค”, จากบทเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อให้เราชาววิศวกรรมระบบฯ ได้แสดงถึงพลังและสายเลือดอันเข้มข้น บทเพลงที่มีความหมายกับพวกเราชาวINC กับความหมายที่พวกเราไม่เคยลืมเลือน, memo เมนู, สารวจร้านอาหารเจ้าประจาของชาววิศวกรรมระบบฯ, ศิษย์มีครู, เรื่องราวความประทับใจระหว่างลูกศิษย์และอาจารย์ จากศิษย์เก่าและปัจจุบัน, วันวานยังหวานอยู่, ความรักครั้งยังอยู่รั่วมหาวิทยาลัย ทั้งร้อนทั้งหนาว ก็ผ่านมาด้วยกัน กับประสบการณ์ขวานขมของความรัก, สิ่งที่โรงพิมพ์ต้องการในการประเมินราคา, ขนาดหนังสือ …. ยังไม่ตัดสินใจ (ประมาณ A4), ชนิดของกระดาษ เป็นกระดาษมันสีผสมกับกระดาษธรรมดาขาว/ดา, จานวนหน้า, จานวนเล่ม

CLIPS, ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุและเครื่องมือวัดในอดีตและปัจจุบัน, ของเก่า เล่าใหม่, เพลงภาค (จะอัดในวันที่ทดสอบเพลงประชุมเชียร์น้องปี 1), ศิษย์มีครู (จะอัดในวันที่ไปเจอกับพี่ๆศิษย์เก่า), ขนาดและรูปแบบของแผ่น CD