ระบบร่างกาย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบร่างกาย by Mind Map: ระบบร่างกาย

1. ระบบกล้ามเนื้อ

1.1. องค์ประกอบและโครงสร้าง - ประกอบด้วยโปรตีน(Protein)และน้ำ(Water)เป็นส่วนใหญ่

1.1.1. ร่างกายแบ่งกล้ามเนื้อออกเป็น 3 ชนิด คือ 1.กล้ามเนื้อยึดกระดูกหรือกล้ามเนื้อลาย (skeletal muscle or striated muscle) -แรงที่เกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อจะดึงกระดูกให้เคลื่อนที่ตามไปด้วยทำให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหว ทำงานภายใต้อำนาจจิตใจ 2.กล้ามเนื้อเรียบ (smooth muscle) -กล้ามเนื้อเรียบเป็นกล้ามเนื้อที่พบอยู่ตามอวัยวะภายในถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติไม่ได้อยู่ใต่อำนาจจิตใจ 3.กล้ามเนื้อหัวใจ (cardiac muscle) -เป็นกล้ามเนื้อลายชนิดพิเศษที่อยู่นอกอำนาจจิตใจ

1.2. หน้าที่และความสำคัญ

1.2.1. 1.ช่วยให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้จากการทำงาน โดยอาศัยการยึดและหดตัวของกล้ามเนื้อ 2.ช่วยให้อวัยวะภายในต่างๆทำงานได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพ 3.ผลิตความร้อนให้ความอบอุ่นร่างกาย 4.ช่วยป้องกันอวัยวะภายในไม่ให้ได้รับความกระทบกระเทือน 5.เป็นที่เกิดพลังงานของร่างกาย

1.3. การดูแลรักษา

1.3.1. 1.ออกกำลังกายเป็นประจำแต่ไม่หักโหมจนเกินไป 2.กินอาหารที่มีโปรตีน และ คาร์โบไฮเดรต 3.พักผ่อนให้เพียงพอ

2. ระบบผิวหนัง

2.1. องค์ประกอบและโครงสร้าง - ประกอบไปด้วยคอลลาเจน(collagen) และ อิลาสติค(elastic)

2.1.1. ผิวหนังมี3ชั้น มีโครงสร้างดังนี้ 1.ชั้นหนังกำพร้า (epidermis) เป็นชั้นของผิวหนังที่ปกคลุมอยู่บนสุดมีเซลล์เรียกว่า เมลานิน ปะปนอยู่ด้วยทำให้คนมีสีผิวต่างกัน 2.ชั้นหนังแท้ (dermis) เป็นผิวหนังที่อยู่ชั้นล่างถัดจากหนังกำพร้าเป็นที่อยู่ของหลอดเลือด เส้นประสาท กล้ามเนื้อเกาะเส้นขน ต่อมไขมันต่อมเหงื่อ และ ขุมขน กระจายอยู่ทั่วไป 3.ชั้นใต้ผิวหนัง หรือ ชั้นไขมัน (subcutaneous) เป็นชั้นล่างสุดประกอบด้วยเซลล์ไขมันเป็นหลักชั้นนี้ทําหน้าที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย

2.2. หน้าที่และความสำคัญ

2.2.1. 1.ป้องกันและปกปิดอวัยวะภายในไม่ให้ได้รับอันตราย 2.ป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายได้โดยตรง 3.ป้องกันไม่ให้น้ำภายนอกซึมเข้าไปในร่างกาย และน้ำในร่างกายระเหยออกไป 4.ขับเหงื่อซึ่งเป็นของเสียออกจากร่างกาย ทางต่อมเหงื่อ 5.ช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ ผ่านทางหลอดเลือดฝอยและการระเหยของเหงื่อ 6.รับความรู้สึกสัมผัส เช่น ร้อน หนาว เจ็บ เป็นต้น 7.ช่วยสร้างวิตามินดีให้แก่ร่างกาย โดยแสงแดดจะเปลี่ยนไขมันที่ผิวหนังให้เป็นวิตามินดีได้

2.3. การดูแลรักษา

2.3.1. 1.อาบน้ำอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อยวันละ2ครั้ง) 2.ควรใส่เสื้อผ้าที่สะอาด 3.กินอาหารให้ถูกต้องและครบถ้วนตามหลัก โภชนาการ โดยเฉพาะอาหารที่มีวิตามินเอ 4.ดื่มน้ำเยอะๆ(8แก้วต่อวัน) 5.ควรให้ผิวหนังได้รับแสงแดดสม่ำเสมอ โดย เฉพาะเวลาเช้าซึ่งแดดไม่จัดเกินไป 6.ระมัดระวังโนการใช้เครื่องสำอาง

3. ระบบโครงกระดูก

3.1. องค์ประกอบและโครงสร้าง - ประกอบด้วยธาตุแคลเซียม(calcium)

3.1.1. ในร่างกายมนุษย์มีกระดูก206ชิ้นแบ่งเป็น2กลุ่ม 1.กระดูกแกน (Axial Skeleton) เป็นโครงกระดูกที่เป็นแกนกลางของร่างกาย ทำหน้าที่ค้ำจุนและป้องกันอันตรายให้แก่อวัยวะสำคัญภายในร่างกาย มีจำนวนทั้งสิ้น 80 ชิ้น 2.กระดูกระยาง (Appendicular Skeleton) เป็นกระดูกที่เชื่อมต่อกับกระดูกแกน มีหน้าที่ค้ำจุนและเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย มีจำนวนทั้งสิ้น 126 ชิ้น

3.2. หน้าที่และความสำคัญ

3.2.1. 1.ช่วยรองรับอวัยวะต่างๆ ให้ทรงและตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ควรอยู่ 2.เป็นส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนไหว 3.เป็นโครงของส่วนแข็ง 4เป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อต่างๆ 5.ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว 6.ช่วยป้องกันอวัยวะสำคัญ 7.ทำให้ร่างกายคงรูปได้ 8.ป้องกันเส้นประสาทและหลอดเลือดที่ทอดอยู่ตามแนวของกระดูกนั้น

3.3. การดูแลรักษา

3.3.1. 1.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ไม่หักโหมจนเกินไป 2.ทานอาหารที่มีแคลแซียมสูง 3.ไม่สูบบุหรี่

4. ภูริณัฐ พจนบรรพต เลขที่3 ม.4/4