Etika Dan Peradaban (EDP) Di Malaysia

CTU554 - CABARAN KETERLESTARIAN ETIKA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Etika Dan Peradaban (EDP) Di Malaysia by Mind Map: Etika   Dan Peradaban (EDP)  Di Malaysia

1. Kelestarian EDP Malaysia

1.1. Kelangsungan kelestarian EDP Malaysia bagi Pembangunan Negara Bangsa dan Ketamadunan Malaysia

1.1.1. Wawasan Kemakmuran Bersama, Rancangan Malaysia Ke 12 dan Pembangunan Lestari

1.1.1.1. wawasan untuk mengambil kira ketidakseimbangan sosio-ekonomi di negara berdasar keperluan

1.1.1.2. golongan T20 Malaysia masih diteruskan diimbangani dengan kesedaran golongan B40

1.1.1.3. RMK12 perlu mengutamakan pembangunan dengan pengagihan demi memastikan rakyat diutamakan

1.1.1.4. kelestarian etika dan peradaban Malaysia yang berpaksikan nilai yang mengutamakan kesepaduan nasional dan perpaduan dalam negara

1.1.2. Kesepaduan Nasional dan Perpaduan Negara

1.1.2.1. Tadbir urus dan pembangunan yang baik akan membina kesepaduan nasional

1.1.2.2. pengamalan etika dan adab seperti amanah, bertanggung jawab, prihatin dengan kebajikan dan bertolak ansur

1.1.3. Perkongsian Pengalaman etika dan peradaban Malaysia demi keharmonian, kestabilan dan Kemajuan Ketamadaunan Sejagat

1.1.3.1. mentadbir urus dan pembangunan negara dengan baik, adil dan terangkum

1.1.3.2. proses difusi dengan pinjam meminjam budaya, pemakanan, bahasa dan budaya kerja di antara kaum

1.1.3.3. hasil pembangunan, pengagihan kekayaan negara, pertumbuhan ekonominya yang adil

1.1.3.4. sentiasa berpegang bahawa tadbir urus dan pembangunan kemajuan adalah alat kepada pencapaian perpaduan

1.2. EDP Malaysia bergaul dari: - Tapak peradaban Alam Melayu - Peradaban majmuk (China, India, Timur Tengah dan Barat) - Membina EDP acuan sendiri dari kepelbagaian etika dan peradaban

1.2.1. Punca kejatuhan ketamadunan: keruntuhan nilai seperti etika, moral, adab, akhlak dan seumpamanya.

1.3. Berteraskan nilai tanggungjawab, keperihatinan, amanah, bertolak ansur, kedamaian, keadilan, kebaikan, disiplin, kerajinan, muafakat dan kemajuan

1.3.1. Etika membina adab, adat, adat resam dan adat istiadat berdasar nilai-nilai yang sesuai dengan persekitaran geografi, ekonomi, sosio-budaya dan politik setempat.

1.4. Pengaruh penjajah barat : agama dipisah dari politik, dan rasionaliti, legal & keuntungan menjadi matlamat setiap individu

2. Hakisan sosial ke atas kelestarian EDP

2.1. maklumat palsu yang berniat membakar sentimen etnik dan agama di dunia digital tanpa etika

2.1.1. keharmonian dan kestabilan negara menjadi tidak terjamin

2.2. Defisit sosial

2.2.1. Golongan miskin & dalam sekto pertanian berhadapan dengan masalah peluang dan akses kepada pendidikan dan kesihatan yang terbatas

2.3. Tadbir Urus dan Pembangunan

2.3.1. Keadilan, keterangkuman, kegagalan mengurus B40, media sosial menghasut etnik, agama dan Perlembagaan Persekutuan

2.4. Black Economy dan rasuah

2.4.1. Perdagangan manusia, pekerja asing tanpa dokumen, pelacuran, judi, dadah,

2.4.2. rasuah dalam kalangan agensi-agensi keselamatan dan pembangunan negara

3. DEB = Sharing Poverty ≠ Shared Prosperity

3.1. DEB yang menyusun semula masyarakat dari segi pendidikan, pekerjaan, keusahawanan dan pemilikan kediaman

3.2. memajukan negara

3.3. tak mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi

3.3.1. golongan B0 bertambah

3.3.2. melahir keresahan politik dan pergerakan reformasi

3.4. Dalam PRU14, rakyat memilih kerajaan baru agar Shared Prosperity menjadi matlamat pembangunan

4. Kedinamikan EDP Malaysia

4.1. Pertemuan dan pergaulan sepanjang Selat Melaka, pelabuhan Palembang, Melaka hingga Kedah dan Acheh

4.1.1. Produk tempatan ditukar dengan produk China, India dan Barat

4.2. Pelbagai etnik memilih nak tinggal, merdeka & menjadi rakyatPersekutuan Tanah Melayu

4.2.1. Perbezaan etnik, bahasa, budaya, agama, pekerjaan dan tempat tinggal

4.2.2. Berlaku ketidakseimbangan sosial dan kehidupan yang terpisah, terasing dan terputus

4.2.3. Rusuhan kaum & pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB)

4.2.3.1. basmi kemiskinan & penyusunan semula masyarakat

4.2.3.2. berlaku perubahan sosial dan transformasi masyarakat

4.2.3.2.1. pekerjaan sara diri bertani ke arah pekerjaan bercirikan komersial-industrial

4.2.3.2.2. golongan miskin menjadi kelas menengah

4.2.3.2.3. kehidupan kampung menjadi kosmopolitan.

4.3. Budaya moden mengurangkan salah faham, ketegangan sosial dan pergaduhan di antara pelbagai kumpulan etnik

4.4. Rakyat Malaysia sudah mampu menerima, berkongsi dan meraikan perbezaan etnik