Культурологія

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Культурологія by Mind Map: Культурологія

1. Лекція2 Культура як об’єкт наукового дослідження Основні поняття теми: культура, специфіка культури, культура, як процес творчої діяльності людини, основні парадигми культурології (циклічна; еволюціоністська; антропологічна; філософська; революційно-демократична), функції культури (пізнавальна, інформативна, світоглядна, комунікативна, регулятивна, аксіологічна, виховна).

1.1. Лекція 3. Теорія історичного коловороту Основні поняття теми: Теорія локальних цивілізацій А.Д.Тойнбі, феномен цивілізації, вчення про «початкову простоту», «квітнучу складність» та «повторне змішувальне спрощення» як стадії історичного коловороту.

1.1.1. Новый узел

2. Новый узел

2.1. Новый узел

2.2. Новый узел

3. лекція 1. Культурологія як наука Основні поняття теми: культура, культурологія, українська культурологія, фундаментальна і прикладна культурологія

4. Модуль 1 В першому модулі даного курсу студенти будуть мати основні уявлення про курс, завдання предмет культурології, її функції, взаємозв'язок культурології з іншими науками.

5. Модуль 2В другому модулі студенти будуть мати уявлення про Поняття стилю - у загальному культурологічному розумінні, види стилю. Висвітлено поняття масової та елітарної культури, етимологія поняття. А також поняття Культурогенезу (основні підходи).

5.1. Лекція 4 Лекція 4. Стиль у культуріОсновні поняття теми: Стиль в історії культури, розуміння стилю в різних наукових аспектах, Людвік Флєк, його поняття стилю мислення, передумови формування поп-культури, її позитивні та негативні сторони, Томас Карлейль, першовідкривач елітарної культури, як тої що виділяється з поміж середніх мас.

5.1.1. Лекція 5. Культура як історичне та соціальне явище Основні поняття теми: адаптація людини в природі, втрата людиною природного буття, адаптація, перманентний, семіотика, апріороні судження.

5.1.1.1. Лекція 6. Типологія культури Основні поняття теми: поняття соціокультурного світу, типи соціокультурних світів, регіональні культури, цивілізації, цилівізаційні концепції А.Тойнбі., характерні риси історичного типу культури

6. Новый узел