Identitat Digital Positiva

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Identitat Digital Positiva by Mind Map: Identitat Digital Positiva

1. Tin cura de la teva privacitat

1.1. Mai saps que pot passar amb la teva imatge pública

2. Respecta sempre als demés

2.1. Pensa que hi ha sempre algú darrere dels perfils d'internet i ens hem de respectar tots.

3. Protegeix les teves dades personals

3.1. El teu nombre de telefon

3.2. DNI

3.2.1. No donis mai aquestes dades a persones desconegudes, que no saps quin us en poden fer d'elles.

3.3. Comptes bancaris

4. No abuses de l'us de les majúscules

4.1. Les majúscules s'utilitzen per a cridar a internet i si sempre les utilitzem fa mala impressió

5. Gaudeix

5.1. Internet és una eina meravellosa amb gran quantitat d'informació. Gaudeix-la i utilitza-la amb responsabilitat

6. Sigues responsable

6.1. Pensa que tens una gran ferramenta a la ma, però està només a dins teu com utilitzar-la.

7. Utilitza emoticones

7.1. Pots utilitzar emoticones sense abusar-ne d'elles. Això ajuda molt en la comunicació no oral.

8. Antivirus

8.1. Tin sempre els teus antivirus actualitzats, tant en el smartphone com en en el ordinador.