Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Grunnskole for voksne by Mind Map: Grunnskole for voksne
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Grunnskole for voksne

Norsk

september

· · delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri vise hvordan tekster i ulike sjangere kan bygges opp på ulike måter vurdere egne tekster og egen skriveutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst

oktober

· vurdere egne og andres muntlige framføringer formidle muntlig og skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolkning og refleksjon gjenkjenne de språklige virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke dem i egne tekster vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster presentere resultatet av fordypning i tre selvvalgte emner: et forfatterskap, et litterært tema og et språklig tema vurdere egne tekster og egen skriveutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst

november

desember

· gjøre rede for noen kjennetegn ved hovedgrupper av norske talemål · lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri vise hvordan tekster i ulike sjangere kan bygges opp på ulike måter · vurdere egne tekster og egen skriveutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst

januar

· presentere resultatet av fordypning i tre selvvalgte emner: et forfatterskap, et litterært tema og et språklig tema vise hvordan tekster i ulike sjangere kan bygges opp på ulike måter vurdere egne tekster og egen skriveutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst

februar

· vurdere egne tekster og egen skriveutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst · vise hvordan tekster i ulike sjangere kan bygges opp på ulike måter

mars

· vise hvordan tekster i ulike sjangere kan bygges opp på ulike måter · presentere resultatet av fordypning i tre selvvalgte emner: et forfatterskap, et litterært tema og et språklig tema

april

bruke lesestrategier variert og fleksibelt i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa orientere seg i store tekstmengder for å finne relevant informasjon lese kritisk og vurdere teksters troverdighet gjenkjenne ulike måter å argumentere på i tekster vise hvordan tekster i ulike sjangere kan bygges opp på ulike måter vurdere egne tekster og egen skriveutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst presentere resultatet av fordypning i tre selvvalgte emner: et forfatterskap, et litterært tema og et språklig tema

Matematikk

Engelsk

Naturfag

Samfunnsfag

Informasjon om opplegget