Oppimisprosessin rakentaminen verkkoon

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Oppimisprosessin rakentaminen verkkoon by Mind Map: Oppimisprosessin rakentaminen verkkoon

1. Mediaelementtien huomioiminen

1.1. KUVA Mieti kuvien valintaa ja käyttötapaa -Kuva tekstin tylsyyden katkaisijana, lukijan piristäjänä. Kuva katseenvangitsijana, mielenkiinnon herättäjänä -Tekstin korvaava tai sitä tukeva kuva -Kuva koristeena -Tunnuskuva:symboli, ikoni, logo tmv -Kuva vireen ja tunnelman luojana -Oppijat tuottajina: kuva oppimistehtävänä

1.1.1. Kuvan käyttö verkossa http://tyopajat.wordpress.com/kuva/

1.2. TEKSTI -Verkossa tekstiä luetaan silmäillen -K O R O S T A sellainen mihin haluat oppijan kiinnittävän huomiota: lihavoi, käytä ISOJA kirjaimia/pieniä kirjaimia, käytä värejä -OHJAA HUOMIOTA erilaisin keinoin esim. symboleilla -Vältä pitkiä lauseita, ,kirjoita selkokielellä Samassa kappaleessa korkeintaan 6 riviä, yksi rivi ei saa olla liian pitkä (hahmottaminen, luetun ymmärtäminen) -jaa teksti palstoihin -Vältä kursiivia valkoisella pohjalla, lihavoitu kursiivi on OK PAKOTETTU RIVINVAIHTO: teksti pysyy kompaktimpana shift + enter

1.3. VIDEO

1.3.1. Mihin tarkoitukseen?havainnollistaminen, mielenkiinnon herättäjäksi, oppimisen kohteeksi

1.3.2. Kuka tuottaa? -esim. Opettajan ohjeet -esim. oppijat videoiden tuottajina

1.4. ÄÄNI -Äänitetyt ohjeet -Olennaiset asiat ääni"luentoina" -oppijat äänitiedotojen tuottajina

2. Oppimateriaalien ja aihioiden käyttö

2.1. Milliasta oppimateriaalia tarvitaan ja miksi? Mieti, missä muodossa materiaali kannattaa esittää juuri tällä verkkokurssilla -sisällöt luennolla, kirjallisuudessa, oheismateriaalissa, verkkoympäristössä? -Verkossa: valmiita dokumentit, tekstit, kuvat, äänitiedostot, videot. Pystytkö

2.2. Karsinta ja valinta; mieti, mikä on tärkein sisältö, joka on tuotava verkkoon, millainen sisältö tukee tavoiteita

2.3. Missä määrin oppijat tuottajina valmiin sisällön tutustumisen sijaan? Esim. oppijan oma blogi, oppijan tuottamat videot, äänitiedostot jne..?

3. Oppimistilanteiden tarkempi hahmottaminen

3.1. Eri vaiheiden ja rakenteen hahmottelu

3.1.1. Esim. 1. oppimistehtävä, jossa virittäydytään teemaan 2. oppimistehtävä, jossa edellisestä teemasta jatketaan hieman syvemmälle, saattaa tuoda toista näkökulmaa asiaan 3. oppimistehtävä jossa mennään yhä syvemmälle käsiteltävään asiaan (Koli 2010)

3.2. Tiedonprosessointia tukevat tehtävät, esim. Anne Rongaksen Psykologian verkkokurssilta http://psyka5.wikispaces.com/Laksyt10

3.3. TEHTÄVIÄ PROSESSIN ALUSSA esim. 1.Aikaisemman osaamisen esiin nostaminen: Mitä tiedät aiheesta entuudestaan – mitä sinulle tulee mieleen käsitteestä/ilmiöstä...? 2. Valmistautuminen ja valmentaminen verkkoprosessiin TEHTÄVIÄ PROSESSIN LOPUSSA esim. Oppimisprosessia kokoava tai reflektiotehtävä esim. Miten käsityksesi ovat prosessin aikana muuttuneet – vertaa ensimmäistä ja viimeistä tehtävää ja tarkastele nykyistä ajatteluasi/tietoasi asiasta? TAI Käy läpi kaikki prosessin tehtävät ja mieti jokaisen merkitystä itsellesi? TAI Tee kooste (valmiin) PowerPoint -esityspohjan avulla eli ns. näyttö osaamisestasi (Koli 2010)

3.4. Erilaisia oppimistilanteita verkossa: -Opiskelumateriaalien lukeminen, kuunteleminen ja katseleminen -Kirjoittaminen yksin tai yhteisöllisesti -Harjoitusten ja tehtävien tekeminen netissä, yksin tai yhdessä -Tuotosten palauttaminen tiedostoina -Muiden tuotosten kommentointi, muiden työskentelyn seuraaminen ja arviointi -Keskustelua erilaisissa ryhmissä, esim. yhteinen tiedonrakentelu ja ongelmanratkaisu -Muiden työskentelyn seuraaminen ja arviointi -Visualisointi: käsitekartat, kaaviot, piirrokset, videointi, kuvat jne. -Aikatauluista sopiminen ja niiden seuraaminen

3.5. Mitä välineitä valitset ja miksi?

3.5.1. Oppimisympäristö ja sen välineet

3.5.2. Blogit, esim. blogger

3.5.3. Wikit, Googlen dokumnentti, Wikia jne

3.5.4. Testit, kyselyt, esim. Googlen kysely, polldaddy.com, Hot Potatoes

3.5.5. Yhteisen työstämisen dokumentit

4. Lähteet: -Koli & Silander, 2002. Verkko-oppiminen – Oppimisprosessin suunnittelu ja ohjaus. -Hanne Koli: Oppimisprosessin suunnittelu, Luento 27.4.2010 -Kuvan käyttö verkossa http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/kuvat.html -Verkkoluotsi, pedagoginen käsikirjoitus http://verkkoluotsi.chydenius.fi/salatutsivut/pedagoginen/oppisisallot.html