Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Kako zmanjšati porabo energije v podjetju by Mind Map: Kako zmanjšati porabo energije v
podjetju
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Kako zmanjšati porabo energije v podjetju

Uporaba toplote, ki nastane v proizvodnji

senzorji za vklapljanje luči

Sveži zrak skozi izmenjevalnike toplot

šaljiva opozorila