Table Tennis การตีปิงปองประเภทคู่

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Table Tennis การตีปิงปองประเภทคู่ by Mind Map: Table Tennis  การตีปิงปองประเภทคู่

1. ลำดับการตี

1.1. ลำดับการเสิร์ฟ

1.1.1. คนเสิร์ฟเสิร์ฟฝั่งขาว คนรับรับฝั่งขวาโดยคนรับสามารถโต้กลับได้ทุกฝั่งในแดนตรงข้าม

1.1.2. ขณะเปลี่ยนเสิร์ฟต้องเปลี่ยนคนรับด้วย โดยจะเสิร์ฟฝั่งขวาตลอด

1.2. ลำดับการตีโต้

1.2.1. หลังจากมีคนรับลูกเสิร์ฟแล้ว คนที่ไม่ได้เสิร์ฟจากฝั่งเสิร์ฟต้องมารับลูกต่อ แล้วตีให้กลับผู้ที่ไม่ได้เป็นคนรับลูกเสิร์ฟของฝ่ายตรงข้าม

1.2.2. คนที่มีลำดับการตีสุดท้ายจะเริ่มลำดับการตีใหม่ที่คนเสิร์ฟแล้ววนลำดับการตีซ้ำจนกว่าจะมีฝ่ายใดได้แต้ม จึงเริ่มเสิร์ฟใหม่

2. ทักษะที่ใช้

2.1. ความรวดเร็ว

2.1.1. ทักษะจำเป็นของกีฬาทุกประเภท

2.1.2. ทำให้วิ่งรับลูกได้ดี ตีกลับแบบไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามตั้งตัว

2.2. ไหวพริบ

2.2.1. จะทำให้มีการตีโต้แบบขยับหลอก หรือตีโยกได้ดี

2.2.2. ทักษะนี้ใช้ในการแก้ปัญหาทางการเล่นกีฬาชนิดต่างๆได้ดีด้วย

2.3. สมาธิ

2.3.1. เพื่อใช้ทักษะอื่นได้อย่างเต็มที่

2.3.2. เพื่อป้องกันอันตรายต่างๆจากการอุบัติเหตุ

2.4. ความชำนาญ

2.4.1. ผู้เล่นที่มีความชำนาญจะรู้จักทักษะที่เรียกว่าTop spin กับ Back spin ทำให้ฝ่ายตรงข้ามรับได้ยาก

2.4.2. ความผิดพลาดในการเล่นจะน้อย

3. การเสิร์ฟ

3.1. กติกาการเสิร์ฟ

3.1.1. การเปลี่ยนเสิร์ฟ

3.1.1.1. เมื่อเสิร์ฟครบ2ลูก

3.1.1.2. เมื่อเสิร์ฟครบลูกเดียวในช่วงดิวส์

3.1.2. กำหนดคนเสิร์ฟคนแรก

3.1.2.1. โยนหัวก้อย

3.1.2.2. หมุนหน้าไม้

3.1.2.3. กรรมการกำหนด

3.1.3. ผู้เสิร์ฟเริ่มเสิร์ฟจากฝั่งขวาของตัวเองไปยังแดนขวาของฝ่ายตรงข้าม

3.1.4. เริ่มเสิร์ฟได้ หลังกรรมการขานคะแนน

3.2. วิธีการเสิร์ฟ

3.2.1. ไม้กับลูกให้อยู่ห่างจากบริเวณโต๊ะ

3.2.2. เสิร์ฟให้ลงแดนขวาผั่งตนเอง แล้วข้ามเน็ตไปลงฝั่งขวาแดนตรงข้าม

4. การเริ่มเสิร์ฟใหม่(Let)

4.1. เมื่อกรรมการเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามไม่พร้อมเล่น

4.2. หากผู้เล่นโยนลูกเสิร์ฟ แล้วตีไม่โดนลูก

4.3. เมื่อเกิดเหตุนอกเหนือการควบคุม

4.3.1. ร้ายแรงมากจะยุติการแข่งขันทันที

4.3.2. อุบัติเหตุเล็กน้อยให้เริ่มเสิร์ฟใหม่

4.4. เมื่อลูกเสิร์ฟโดนเน็ตแล้วลงในแดนฝั่งตรงข้าม

4.5. ผู้ตัดสินไม่ทันมอง แล้วให้เสิร์ฟใหม่

4.6. เสิร์ฟผิดลำดับการตี

5. การนับแต้ม

5.1. การได้แต้ม

5.1.1. ฝ่ายตรงข้ามเสิร์ฟพลาด คือ โดนโต๊ะแล้วข้ามมาไม่ถึงฝั่งรับ

5.1.2. ฝ่ายตรงข้ามรับลูกพลาด

5.1.2.1. ตีลูกไม่โดน

5.1.2.2. ตีลูกลงฝั่งตนเอง

5.1.2.3. ตีลูกไม่สัมผัสโต๊ะ

5.1.3. ฝ่ายตรงข้ามตีลูกติดต่อกัน 2 ครั้ง

5.1.4. ฝ่ายตรงข้ามตีลูกผิดลำดับ

5.2. การเสียแต้ม

5.2.1. ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่ายกายสัมผัสโต๊ะ

5.2.2. ไม้ปิงปองหลุดจากมือ

5.2.3. ทุกกรณีกับการได้แต้ม แต่เป็นความผิดพลาดของฝั่งตนเอง