MĨ THUẬT VN THỜI LÊ

Giảng dạy môn Mĩ thuật lớp 7

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MĨ THUẬT VN THỜI LÊ by Mind Map: MĨ THUẬT VN THỜI LÊ

1. Nghệ thuật kiến trúc

1.1. Kiến trúc cung đình

1.1.1. Xây dựng nhiều cung điện lớn ở Thăng Long

1.1.1.1. Điện Kính Thiên

1.1.1.2. Điện Cần Chánh

1.1.1.3. Điện Vạn Thọ

1.1.2. Xây dựng khu Lam Kinh tại quê hương Thọ Xuân, Thanh Hóa

1.2. Kiến trúc tôn giáo

1.2.1. Đề cao Nho giáo

1.2.1.1. Xây dựng miếu thờ Khổng Tử

1.2.1.2. Trường dạy Nho học ở nhiều nơi

1.2.2. Đến thời Lê Trung Hưng: Phật giáo hưng thịnh

1.2.2.1. Đàng ngoài

1.2.2.1.1. Chùa Keo (Thái Bình)

1.2.2.1.2. Chùa Thái Lạc (Hưng Yên)

1.2.2.1.3. Chùa Ngọc Khánh, Chùa Bút Tháp (Bắc Ninh)

1.2.2.1.4. Chùa Mía, chùa Thầy (Hà Tây)...

1.2.2.2. Đàng Trong

1.2.2.2.1. Chùa Bảo Quốc, chùa Thiên Mụ (Huế)

1.2.2.2.2. Chùa Chúc Thánh, chùa Kim Sơn (Hội An)

1.2.2.3. Đình làng

1.2.2.3.1. Đình Chu Quyến (Hà Tây)

1.2.2.3.2. Đình Đình Bảng (Bắc Ninh)

2. Nghệ thuật điêu khắc và chạm khắc trang trí

2.1. Điêu khắc

2.1.1. Lam Kinh

2.1.1.1. Pho tượng đá tạc người

2.1.1.2. Tượng con vật

2.1.2. Kinh đô Thăng Long

2.1.2.1. Bệ rồng ở điện Kính Thiên

2.1.2.2. Thành bậc đàn Nam Giao

2.1.2.3. Thành bậc ở Văn Miếu

2.1.3. Một số pho tương đẹp

2.1.3.1. Tượng Quan Âm Thiên Phủ ( Chùa Kim Liên, Hà Nội)

2.1.3.2. Tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghĩn tay (Chùa Bút Tháp (Bắc Ninh)

2.1.3.3. Tượng Hoàng hậu, vua Lê Thần Tông (Chùa Mật, Thanh hóa)

2.1.3.4. Phật nhập Nát bàn (chùa Phổ Minh (Nam Định)

2.2. Chạm khắc trang trí

2.2.1. Thành bậc, bia đá đều có chạm khắc hình rồng, sóng nước, hoa lá...

2.2.2. Đình làng chạm khắc cảnh sinh hoạt

2.2.2.1. Đấu vật, đánh cờ

2.2.2.2. Trai gái vui đùa, chèo thuyền, uống rượu

2.2.3. Tranh khắc gỗ Đông Hồ, Hàng Trống ra đời...

3. Nghệ thuật gốm

3.1. Kế thừa tinh hoa gốm thời Lý- Trần

3.2. Độc đáo, đậm chất dân gian

3.3. Tạo dáng: Khỏe khoắn, trau chuốt

3.4. Tranh trí họa tiết phong cách hiện thực