QUẢNG CÁO TRÊN SHOPEE (Buổi 3 Kinh doanh thành công trên Shopee)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
QUẢNG CÁO TRÊN SHOPEE (Buổi 3 Kinh doanh thành công trên Shopee) by Mind Map: QUẢNG CÁO TRÊN SHOPEE (Buổi 3 Kinh doanh thành công trên Shopee)

1. Phân Loại

1.1. Quảng cáo tìm kiếm

1.1.1. là quảng cáo xuất hiện khi người mua tìm kiếm sản phẩm/shop

1.1.2. 2 loại

1.1.2.1. Quảng cáo shop

1.1.2.1.1. xuất hiện ở đầu trang tìm kiếm

1.1.2.1.2. dành cho shopee mall, shop yêu thích, shop yêu thích +

1.1.2.2. Quảng cáo sản phẩm

1.1.2.2.1. xuất hiện ở đầu hoặc cuối trang tìm kiếm

1.1.2.2.2. dành cho tất cả các shop

1.2. Quảng cáo khám phá

1.2.1. là quảng cáo xuất hiện khi người mua lướt xem sản phẩm

1.2.2. vị trí xuất hiện

1.2.2.1. gợi ý hôm nay

1.2.2.2. sản phẩm tương tự

1.2.2.3. có thể bạn cũng thích

2. Cách cài đặt quảng cáo

2.1. B1: Kênh người bán

2.2. B2: Quảng cáo shopee

2.3. B3: Tạo chiến dịch mới

2.4. B4: Chọn loại quảng cáo

2.4.1. QC tìm kiếm

2.4.2. QC khám phá

2.5. B5: Chọn sản phẩm/shop QC

2.6. B6: Thiết lập ngân sách

2.7. B7: Thiết lập quảng cáo

3. Xếp hạng quảng cáo

3.1. Cùng 1 từ khóa mà có nhiều người cùng đấu thầu => QC của shop bạn và QC của shop khác sẽ sắp xếp cạnh nhau

3.2. Điểm xếp hạng quyết định thứ hạng quảng cáo. Nếu điểm xếp hạng càng cao thì quảng cáo sẽ được xếp ở vị trí cao và ngược lại

3.3. ĐIỂM XẾP HẠNG = GIÁ THẦU x MỨC ĐỘ LIÊN QUAN

3.3.1. Giá thầu

3.3.1.1. Là mức tối đa mà bạn sẵn sàng chi trả mỗi khi người mua click vào QC của mình

3.3.1.2. Giá thầu càng cao thì QC sẽ ở vị trí càng cao và ngược lại

3.3.1.3. Thông thường chi phí phải trả thực tế cho quảng cáo < giá thầu, vì hệ thống đã tính số tiền tối thiểu để quảng cáo của shop bạn giữ vững thứ hạng

3.3.1.4. Yếu tố ảnh hưởng tới giá thầu chủ yếu do đối thủ cạnh tranh

3.3.2. Mức độ liên quan được quyết định bởi

3.3.2.1. Độ liên quan của từ khóa với sản phẩm bạn chọn

3.3.2.2. Độ liên quan của từ khóa với lệnh tìm kiếm của khách hàng

4. Dẫn dắt khách hàng với chiến lược phễu

4.1. Thiết kế thang giá trị

4.1.1. Sản phẩm đầu phễu (là những sản phẩm dễ mua, giá tốt)

4.1.2. Sản phẩm chủ lực

4.1.3. Sản phẩm cuối phễu