ก่อนเริ่มกิจกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ก่อนเริ่มกิจกรรม by Mind Map: ก่อนเริ่มกิจกรรม

1. หิวข้าว

2. ปรับตัวเองให้อยู่ในโหมดปกติ

3. เบ๊นส์

3.1. การแบ่งกลุ่ม จำนวนคนที่เหมาะสม

3.2. เป้าหมายการสอนให้ผู้เรียนเกิดความรู้คิด

3.3. ให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้นร่วมกันขณะทำกิจกรรม

3.4. หัวข้อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

3.5. บรรยายกาศเป็นมิตร ให้อิสระทุกคนเท่าเทียมกันในการแสดงความรู้

3.6. มีกฎระเบียบการอยู่ร่วมกัน

4. ต้น

4.1. การสร้างสมาธิก่อนเรียน

4.2. การแสดงความคิดเห็นควรให้อิสระว่าใครจะพูดหรือไม่พูดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องพูดทุกหัวข้อที่ได้เรื่องรู้

4.3. เนื้อที่จะเรียนในแต่ละสัปดาห์

4.4. มีเวลาพักเบรกระหว่างเรียนมากกว่านี้

5. ผาแต้ม

5.1. ง่วง

6. ปู

6.1. ควรดึงดูดความสนใจของผู้เรียนก่อนเริ่มกิจกรรม

6.2. เล่าเรื่องให้ชัดเจนและไม่เร็วจนเกินไป

7. อายูมิ

7.1. ให้ทุกคนมีสมาธิกับเรื่องที่จะเล่าให้ฟัง

7.2. ตอนเล่าผู้ที่เล่าค่อยๆเล่า ไม่เร็วเกินไป และพูดให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจและฟังได้ง่าย

7.3. ควรเกริ่นก่อนว่าวันนี้จะให้ทำอะไรบ้าง เพื่อให้ทุกคนมีความตั้งใจในห้องเรียนมากขึ้น เช่น เมื่อบอกว่าจะให้ทุกคนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ทุกคนก็จะตั้งใจมากขึ้น

7.4. ตอนแบ่งกลุ่ม ควรแจ้งให้ชัดเจนว่า 1 กลุ่มต้องมีกี่คน หรือจับกลุ่มให้เลย

7.5. มีเวลาพักเบรค

8. โอบ

8.1. พูดเกริ่นก่อนเริ่มแบบให้น่าสนใจ

8.2. หลังจากที่ฟังแล้วแสดงความคิดเห็นไม่จำเป็นต้องให้ผู้เล่าตอบกลับทุกคนก็ได้

8.3. ตอนพูดสรุปอาจจะพูดเสริมในบางสิ่งที่ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นที่อยู่ในเนื้อหา

8.4. ก่อนจะทำกิจกรรมควรให้ผู้ฟังมีสมาธิก่อน

9. กี้

9.1. การ response หลังจาก reflection อาจไม่ต้องทำทุกครั้ง หรือพูดยืดเยื้อจนเกินไป

9.2. ควรเริ่มด้วยกิจกรรม เช่น เกมส์ หรือคำถามนำ เป็นต้น

9.3. การ reflection อาจให้ผู้เรียนทำในวิธีอื่น นอกจากการพูด

9.4. การแบ่งกลุ่มอาจเป็นการสุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำความรู้จักและคุ้นเคยเพื่อนต่างกลุ่ม

9.5. เนื่องจากยังไม่ได้มีการทราบล่วงหน้าว่าต้องนำกิจกรรม จึงทำให้ดำเนินการกิจกรรมหรือบทเรียนได้ค่อนข้างติดขัดในบางช่วง และอาจจะดูยืดเยื้อหรือพูดเยอะจนเกินจำเป็น ผู้สอนจึงควรได้ทราบเพื่อจะได้มีการเตรียมตัวล่วงหน้าสักเล็กน้อย เพื่อความลื่นไหลของกิจกรรม

10. มิน

10.1. คนที่มีหน้าที่พูดสรุป ควรตั้งใจฟังความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ทุกคน และพูดสรุปอย่างเป็นกลาง

10.2. ควรให้ผู้ฟังกลับเข้าสู่โหมกปกติก่อนเริ่มทำกิจกรรม