Lộ trình phát triển các chức năng ClickBot năm 2021-2022

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lộ trình phát triển các chức năng ClickBot năm 2021-2022 by Mind Map: Lộ trình phát triển các chức năng ClickBot năm 2021-2022

1. 1- Chức năng Flow Builder (Mess)

1.1. - Flow Builder- dùng thư viện builder của Xero Flow

1.1.1. Luồng cũ

1.1.1.1. 1- Trigger

1.1.1.1.1. keyword

1.1.1.1.2. m.me

1.1.1.1.3. get started (welcome)

1.1.1.2. 2- Action

1.1.1.2.1. Các loại reply

1.1.1.3. 3- Condition

1.1.2. UI-UX gợi ý mapping cùng với Manychat ( click vào mới hiện danh sách Elementor)

1.1.3. Trong giao diện Flow

1.1.3.1. Nút ADD

1.1.3.1.1. 1- Trigger

1.1.3.1.2. 2- Content

1.1.3.1.3. 3- Logic

1.1.3.2. Có các nút khác

1.1.3.2.1. Magic - sắp xếp các Element và Utiltities

1.1.3.2.2. Save

1.1.3.2.3. Send mess

1.1.3.2.4. Back

1.1.3.2.5. Undo Last Change/ Redo Last Change ( nghiên cứu xem thư viện có không?)

2. 7- Chức năng contact

2.1. Kết hợp giữa

2.1.1. Funnel

2.1.2. TMDT - webshop

2.1.3. Mess - Contact

3. 6- Tối ưu chức năng thương mại điện tử cho Mess

3.1. Quy hoạch lại luồng TMDT cho mess giống MMIO

4. 5- Member ship - Learndash (để sau)

4.1. Song song với woocomerce

4.2. Được quản lý bởi CRM

4.3. Tự tạo account

4.3.1. thu tiền bằng tay và bàn giao tài khoản

5. 3- Thương Mại Điện Tử

5.1. 2- Woocommece ( làm sau Flow Builder)

5.1.1. Cơ bản

5.1.1.1. Cài đặt Shop/ Tạo 1 shop

5.1.1.1.1. 1- trang tổng quan

5.1.1.1.2. 2- quản lý đơn hàng

5.1.1.1.3. 3- khách hàng ==> đồng bộ về khách hàng bên CRM (có mapping vào contact của CRM luôn - chú ý: contact sẽ làm lại) >>> làm tách biệt trước, sau đó đến phần contact thì làm lại contact cùng điều chỉnh phần này sau

5.1.1.1.4. 4- Phiếu giảm giá

5.1.1.1.5. 5- Báo cáo

5.1.1.1.6. 6- Cài đặt

5.1.1.2. Quản lý sản phẩm

5.1.1.2.1. tạo được các sản phẩm cho các shop dùng chung

5.1.1.2.2. các biến thể đều có

5.1.1.2.3. Cần có phần ClickBot Intergration (dùng để gắn tag hoặc remove tag) khi đơn hàng được hoàn tất

5.1.1.2.4. Có các phần như của woo

5.1.1.3. Analytics cho từng shop

5.1.1.3.1. Có các thành phần như của woo

5.1.2. Nâng cao

5.1.2.1. Đồng bộ đơn hàng từ shopee/lazada giống như clickbot đang về crm.clickbot

5.1.2.2. Có tự động thay đổi trạng thái đơn hàng khi khách hàng chọn chuyển khoản theo cú pháp

5.1.2.3. Có sms bắn tin khi trạng thái đơn hàng thay đổi

5.1.2.4. Có thanh toán online qua

5.1.2.4.1. Viết 1 hệ thống thanh toán chung của ClickBot nơi sẽ thu tiền online của các shop, tổng kết cuối tháng định kỳ hồi tiền cho shop

5.1.2.5. Làm trang web shop

5.1.2.5.1. Có thể đấu nối với Landing Pagev2 (elemetor) ở phần danh sách sản phẩm để tùy chỉnh trang webshop

5.1.2.5.2. Có giao diện defaul ( chọn 1-2 theme clone về - fix cứng)

5.1.2.5.3. Cắm domain cho Webshop

5.1.3. Mong muốn: Build tính năng Webshop (lấy ý tưởng và giao diện của woo) giúp chủ shop có thể tạo các sản phẩm theo danh mục, quản lý việc bán hàng và xây dựng sẵn 1 vài theme default ban đầu phù hợp cho web shop để có thể dễ dàng cấu hình

5.1.3.1. chủ shop chỉ việc nhập

5.1.3.1.1. các thông số cấu hình

5.1.3.1.2. Các sản phẩm - giá - thuộc tính sản phẩm

5.1.3.2. hệ thống sẽ tự generation ra các trang mặc định

5.1.3.2.1. 1- webshop

5.1.3.2.2. 2- checkout

5.1.3.2.3. 3- thankyou

5.1.3.3. Có 1 số trang kết hợp cùng Landing Page để hiển thị

5.1.3.3.1. 0- Homepage

5.1.3.3.2. Các trang khác

5.2. 3- CartFlow - Upsell/ Downsell ( làm sau Flow Builder)

5.2.1. Tính năng chính - tạo Flows bán hàng Upsell/DownSell

5.2.1.1. Tạo Flow

5.2.1.2. Flow là dang các trang bán hàng chạy theo luồng bán hàng

5.2.1.2.1. Trang upsell và down sell cách thức hoạt động là giống nhau, khác nhau ở tên để gán cờ cho sau này woocommerce theo dõi luồng pipeline sale

5.2.1.2.2. Trang Checkout

5.2.1.2.3. Các trang chính ( dựng trang bằng Elementor)

5.2.2. THống kê báo cáo việc bán hàng Upsell/ Downsell

5.3. 4- Affiliate

5.3.1. Cài plugin Affiliate Manager

6. 4- Landing Page

6.1. 1 -Elementor Landing Page

6.1.1. 1- Bố cục layout như Elementor

6.1.1.1. Bên trái là thư viên kéo thả widget

6.1.1.2. Bên phải là giao diện chỉnh sửa web

6.1.1.2.1. Mỗi 1 session sẽ được tạo như Elementor

6.1.2. 2- Các tính năng chính ( chủ yếu là đoạn góc dưới bên trái của elementor)

6.1.2.1. 1- thiết lập chung

6.1.2.1.1. Tiêu đề trang

6.1.2.1.2. Mô tả trang

6.1.2.1.3. Ảnh đại diện

6.1.2.2. 2- Navigator ( có thể ko cần - làm nhanh được hay ko?)

6.1.2.2.1. để select các sản phẩm dễ dàng hơn

6.1.2.3. 3- Lịch sử (có cần)

6.1.2.3.1. Quan trọng nhất là Hành động

6.1.2.4. 4- Chế độ Reponsive

6.1.2.5. 5- Xem trước

6.1.2.6. 6- Cập nhật

6.1.3. 3- Các thành phần Widget

6.1.3.1. Cơ bản- Cần làm ngay

6.1.3.1.1. Heading

6.1.3.1.2. Chỉnh sửa văn bản

6.1.3.1.3. Image

6.1.3.1.4. Video

6.1.3.1.5. Nút bấm

6.1.3.1.6. Đường phân cách

6.1.3.1.7. Khoảng đệm

6.1.3.1.8. Google Máp

6.1.3.1.9. Icon

6.1.3.1.10. Countdown

6.1.3.1.11. Biểu mẫu - Form

6.1.3.2. Chung (làm sau)

6.1.3.2.1. Hộp hình ảnh

6.1.3.2.2. Hộp icon

6.1.3.2.3. Đánh giá sao

6.1.3.2.4. Hình ảnh băng chuyền

6.1.3.2.5. Basic Gallery

6.1.3.2.6. Danh sách icon

6.1.3.2.7. Bộ đếm

6.1.3.2.8. Thanh tiến trình

6.1.3.2.9. Cảm nhận

6.1.3.2.10. Tabs

6.1.3.2.11. Nội dung thu gọn

6.1.3.2.12. Chuyển đổi

6.1.3.2.13. Icon mạng xã hội

6.1.3.2.14. Cảnh báo

6.1.3.3. Nâng cao - (làm sau)

6.1.3.3.1. Gallery

6.1.3.3.2. Slide

6.1.3.3.3. Animated Headline

6.1.3.3.4. Price List

6.1.3.3.5. Price Table

6.1.3.3.6. Flip Box

6.1.3.3.7. Call To Action

6.1.3.3.8. Media Carousel

6.1.3.3.9. Testimonial Carousel

6.1.3.3.10. Reviews

6.1.3.3.11. Table of Contents

6.1.3.3.12. Share Button

6.2. Mong muốn có thể convert từ file json của elementor sang landing page của mình

7. 2- Chức năng Funnel Builder (data ngoài)

7.1. Có chức năng Quizzz

7.2. Có chức năng quản lý membership

7.3. Funnel Builder

7.3.1. 1 số tính năng nâng cao của trigger và action, condition

7.4. Contact phục vụ thống kê báo cáo

7.4.1. Chứa các thông tin đồng bộ

7.4.1.1. Mess Data

7.4.1.1.1. Hiển thị 1 tab các thông tin của data Mess đồng bộ về theo Meta data

7.4.1.2. TMDT

7.4.1.2.1. Hiển thị được đơn hàng của khách hàng này đã mua những gì, ngày nào, tổng đơn, tổng tiền

7.5. Các tính năng có sẵn

7.5.1. Trigger

7.5.1.1. Add/remove tag

7.5.1.2. webhook listener

7.5.2. Action

7.5.2.1. Send Email

7.5.2.2. Send SMS

7.5.2.3. Delay Time

7.5.2.4. Add/Remove Tags

7.5.2.5. Request Api