Mindmappen in het onderwijs

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mindmappen in het onderwijs by Mind Map: Mindmappen in het onderwijs

1. Samenvatting maken van een tekst

2. Gratis e-book te downloaden over mindmappen. http://www.svenveenstra.com/product/mindmappen

3. Onderwijsleergesprek

3.1. noteer het lesonderwerp in het midden

3.2. vraag naar voorkennis bij je leerlingen

3.3. voeg takken, woorden en figuren toe

3.4. werk eventueel de takken verder uit

3.5. wat is nog niet gekend?

3.6. voeg nieuwe lege takken toe (andere kleur)

3.7. laat leerlingen hierover informatie opzoeken

3.7.1. Voorbeeld

4. features

4.1. realtime en op verschillende momenten werken aan een mindmap

4.2. op de tijdlijn bekijken wie welke bijdrage heeft geleverd

4.3. toevoegen van notities, weblinks

4.4. werken met verschillende kleuren

4.5. diverse exportformaten

4.6. toevoegen van verbindingen tussen ideeën

4.7. mindmaps kunnen openbaar gezet worden

5. Overzicht mindmapprogramma's

6. Studeren voor een proefwerk

6.1. Vat de stof samen in een mindmap

6.2. Voeg links toe naar bronnen (zoals filmpjes op YouTube met goede uitleg)

7. Uitleg aan de hand van mindmap op het digibord

7.1. Voeg ook afbeeldingen in

8. Realtime plaatsonafhankelijk brainstormen met collega's of vakgenoten

8.1. Project voorbereiden

8.2. Samenvatten opbrengst van een studiedag

8.3. Reflectie op het voorbije schooljaar

9. Video: Tony Buzan, de grondlegger van het mindmappen

10. Technische vragen over mindmeister

10.1. Zie mijn vraag in de notitie

10.1.1. Dubbelklikken op het kader en dan schuiven lijkt te werken

11. Ervaringen

11.1. prima functionerende tool, zelfs op de smartphone

11.2. gratis versie: drie mindmaps

11.3. gelijktijdig brainstormen met grotere groep (>10 mensen) levert vertraging en onoverzichtelijk geheel op.

11.4. minder geschikt voor kinderen po

11.5. alternatieven: bubbel.us, mapmyself

11.6. voldoet niet aan kernaspecten van Buzan, zoals organische lijnen, kleurgebruik, tekenen en schrijven