Đại hội III (9/1960)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Đại hội III (9/1960) by Mind Map: Đại hội III (9/1960)

1. Nhiệm vụ riêng

1.1. Miền Bắc: Cách mạng xã hội chủ nghĩa

1.1.1. Xây dựng tiềm lực

1.1.2. Bảo vệ căn cứ địa của cả nước

1.1.3. Hậu thuẫn cho cách mạng miền Nam

1.1.4. Chuẩn bị cho cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội về sau

1.1.5. Giữ vai trò quyết định nhất

1.2. Miền Nam: Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc

1.2.1. Tiền tuyến

1.2.2. Quyết định trực tiếp

2. Thực hiện đường lối Đại hội III

3. Miền Bắc

4. • Thực hiện kế hoạch năm năm lần thứ nhất (1961-1965). • 3/1964, phong trào “mỗi người làm việc bằng hai để đền đáp lại cho đồng bào miền Nam ruột thịt”. • Tăng cường chi viện cách mạng miền Nam: Mở đường Trường Sơn; đi “B”, “tàu không số”

5. - Ban Chấp Hành Trung ương chủ trương: • Chuyển hướng xây dựng kinh tế cho phù hợp tình hình • Tăng cường lực lượng quốc phòng • Ra sức chi viện cho miền Nam với mức cao nhất • Phải kịp thời chuyển hướng tư tưởng và tổ chức cho phù hợp với tình hình mới. - Quân và dân miền Bắc đã dấy lên cao trào chống Mỹ, cứu nước, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, với niềm tin tưởng và quyết tâm cao độ

6. • Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh • Lập trận “Điện Biên Phủ trên không” (18–30/12/1972) đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ • Trung ương Đảng đã đề ra kế hoạch hai năm 1974-1975, khôi phục và phát triển kinh tế

7. Mỹ thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” nhằm bình định miền Nam trong vòng 18 tháng, dự định lập 17.000 ấp chiến lược là “quốc sách”. Chiến thuật quân sự là “trực thăng vận” và “thiết xa vận”.

8. Mỹ dựng lên Sự kiện vịnh Bắc Bộ, mang không quân và hải quân đánh phá miền Bắc

9. Mỹ thực hiện Việt Nam hóa chiến tranh

10. 1/11/1968, Mỹ buộc phải chấm dứt không điều kiện đánh phá miền Bắc bằng không quân và hải quân.

11. Chính phủ Mỹ tuyên bố ngừng phá hoại miền Bắc và trở lại bàn đàm phán Paris

12. Cuộc tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đã toàn thắng. Làm ngụy quyền tan rã và đầu hàng vô điều kiện, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

13. 1960 - 1965

14. 1965 - 1968

15. 1969 - 1975

16. Nhiệm vụ chung

16.1. Đường lối chung: Đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc; tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước.

16.2. Mục tiêu chiến lược chung: giải phóng miền Nam, hòa bình, thống nhất đất nước.

17. Mối quan hệ của hai nhiệm vụ ở hai miền Nam- Bắc

17.1. Miền Bắc

17.1.1. Hậu phương lớn

17.1.2. Bảo vệ miền Bắc là nhiệm vụ của cả nước

17.1.3. Tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội nhằm phát huy vai trò đắc lực của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn

17.2. Miền Nam

17.2.1. Tiền tuyến lớn

17.2.2. Phải đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc

17.2.3. Tăng cường lực lượng miền Bắc về mọi mặt, nhất là về kinh tế và quốc phòng

18. Miền Nam

19. • Đảng chủ trương chuyển cuộc đấu tranh từ khởi nghĩa từng phần sang chiến tranh cách mạng, làm phá sản quốc sách “ấp chiến lược”. • 10/1961,Trung ương Cục miền Nam thành lập • 15/2/1961, các lực lượng vũ trang ở miền Nam được thống nhất với tên gọi Quân giải phóng miền Nam Việt Nam. • 2/1/1963, cách mạng miền Nam tiếp tục có bước phát triển mới, tiêu biểu là chiến thắng vang dội ở Ấp Bắc • Đầu năm 1965, Chiến tranh đặc biệt phá sản.

20. • Đảng ta đã đề ra quyết tâm và chủ trương chiến lược hai bước -> ‘’Vì độc lập,vì tự do,đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào ‘’ • 27/1/1973 “Hiệp định Paris” được ký kết, Việt Nam đã đạt mục tiêu đè bẹp được ý chí xâm lược của Đế Quốc Mỹ, cơ hội lớn cho Cách mạng Việt Nam. • 7/1973, Hội nghị Ban chấp hành Trung Ương chủ trương con đường Cách mạng Miền Nam là con đường bạo lực và chuẩn bị tiến lên giải phóng Miền Nam. • Hội nghị Bộ Chính Trị đợt 1 và 2 đã đề ra quyết tâm giải phóng Miền Nam trong hai năm 1975-1976. • 10/3/1975, cuộc tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 trên toàn miền Nam bắt đầu với Chiến dịch Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng. • 26/4 ,chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn – Gia Định bắt đầu. • 11h30 phút 30/4/1975, Sài Gòn được giải phóng, cuộc tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đã toàn thắng. Làm ngụy quyền tan rã và đầu hàng vô điều kiện,giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

21. • Sau chiến thắng Vạn Tường, một cao trào đánh Mỹ, diệt nguy được dấy lên mạnh mẽ khắp chiến trường miền Nam => Toàn bộ kế hoạch lập ấp chiến lược trong năm 1966 bị thất bại • Đến mùa khô 1966-1967, Mỹ đã mở cuộc phản công chiến lược lần thứ hai nhằm vào hướng từ Tây Nguyên đến Sài Gòn • Đến cuối năm 1967, cuộc “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ đã được đẩy đến đỉnh cao. Thế nhưng, đế quốc Mỹ vẫn không sao thực hiện được các mục tiêu chính trị và quân sự đã đề ra • Đêm 30 rạng 31/1/1968, tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân

22. Chiến lược Chiến tranh cục bộ bị phá sản

23. Mùa khô 1965-1966, Mỹ thực hiện Chiến tranh cục bộ : tìm diệt & bình định