Biokeskuksen TVT-strategia osana kokonaisstrategiaa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Biokeskuksen TVT-strategia osana kokonaisstrategiaa by Mind Map: Biokeskuksen TVT-strategia osana kokonaisstrategiaa

1. Nykytila

1.1. MOODLE käytössä kaikilla opintojaksoilla

1.1.1. Nuoret

1.1.1.1. 16 ryhmää

1.1.2. Aikuiset

1.1.2.1. 12 ryhmää

1.2. ACP:n käyttöä aloitellaan

1.3. Tekniikka lähes OK

1.4. VirtuaaliAMK

1.4.1. Seitsemän opintojaksoa tarjolla

1.4.2. Bioenergian verkko-opinnot 18 op

1.5. AvoinAMK

1.6. Opettajien TVT-taidot vaihtelevia

1.7. Ei yhteneviä pelisääntöjä TVT:n osalta, vielä

1.8. Virtuaaliopetus on kehitysvaiheessa

2. Tavoitetila

2.1. Monimuotoistaminen työelämän vaatimusten mukaisesti: "lantrattu oppiminen": työelämä+oppilaitos+lähiopetus+ verkko-opetus = oppimisprosessien monimuotoistaminen

2.2. Valtakunnallinen yhteistyö ja opintotarjonta

2.2.1. VirtuaaliAmk, AvoinAMK

2.2.2. Verkostoituminen

2.2.2.1. Yhteiset opintokokonaisuudet

2.2.2.1.1. Alakohtainen yhteistyö

2.2.2.1.2. Monialainen yhteistyö

2.2.2.2. Ruohonjuuritason yhteistyö

2.3. Kansainvälinen yhteistyö

2.3.1. Projektit

2.3.2. Opintotarjonta

2.3.3. Kotikansainvälistyminen

2.3.4. T&K-toiminta

2.4. Näkyvyys ja avoimuus

2.4.1. Markkinointi

2.4.1.1. tekeminen avoimeksi

2.4.2. Sosiaalisen median yhteisöt

2.4.2.1. Opettajien ja opiskelijoiden henkilökohtaiset kontaktit

2.4.2.1.1. työelämä

2.4.2.1.2. kollegat

2.5. Opettajien hyvät TVT- ja pedagogiset taidot

2.5.1. Pedagogiset taidot

2.5.1.1. Oppimisprosessi

2.5.1.2. Ohjaus ja tuki (tuutorointi)

2.5.2. Tiedon tuottaminen ja hallinta

2.5.2.1. yhteistyö: opettajat, opiskelijat, työelämä

2.5.3. Tekniset taidot

2.5.3.1. MOODLE (suljettu tila!!)

2.5.3.2. ACP

2.5.3.3. Web 2.0

2.5.3.3.1. RSS-syötteet

2.5.3.3.2. Kirjanmerkit

2.5.3.3.3. Wikit

2.5.3.3.4. Blogit

2.5.3.3.5. SecondLife ja muut uudet välineet

2.5.3.4. Oppimateriaalin tuottaminen multimedian avulla

2.5.3.4.1. kuvat

2.5.3.4.2. lyhyet opetusvideot

2.5.3.4.3. podcastit

2.5.3.4.4. animaatiot

2.5.4. Internet-kulttuurin tuntemus

2.5.4.1. Nuorten maailma

2.5.4.2. Uudet tuulet

2.6. Resurssit

2.6.1. Tilat ja laitteet

2.6.2. Tuntiresurssit

2.6.3. Kehitysresurssit

2.6.3.1. Koulutus

2.7. Tuki

2.7.1. Pedagoginen tuki

2.7.2. Tekninen tuki

2.7.3. Vertaistuki

2.8. AVOIMUUDEN JA YHTEISTYÖN AVULLA LAADUKAS JA MONIPUOLINEN OPPIMINEN

3. PKAMK:n strategiat

4. Työelämän, sidosryhmien ja asiakkaiden tarpeet