Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Biokeskuksen TVT-strategia osana kokonaisstrategiaa by Mind Map: Biokeskuksen TVT-strategia
osana kokonaisstrategiaa
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Biokeskuksen TVT-strategia osana kokonaisstrategiaa

Nykytila

MOODLE käytössä kaikilla opintojaksoilla

Nuoret, 16 ryhmää

Aikuiset, 12 ryhmää

ACP:n käyttöä aloitellaan

Tekniikka lähes OK

VirtuaaliAMK

Seitsemän opintojaksoa tarjolla

Bioenergian verkko-opinnot 18 op

AvoinAMK

Opettajien TVT-taidot vaihtelevia

Ei yhteneviä pelisääntöjä TVT:n osalta, vielä

Virtuaaliopetus on kehitysvaiheessa

Tavoitetila

Monimuotoistaminen työelämän vaatimusten mukaisesti: "lantrattu oppiminen": työelämä+oppilaitos+lähiopetus+ verkko-opetus = oppimisprosessien monimuotoistaminen

Valtakunnallinen yhteistyö ja opintotarjonta

VirtuaaliAmk, AvoinAMK

Verkostoituminen, Yhteiset opintokokonaisuudet, Alakohtainen yhteistyö, Monialainen yhteistyö, Ruohonjuuritason yhteistyö

Kansainvälinen yhteistyö

Projektit

Opintotarjonta

Kotikansainvälistyminen

T&K-toiminta

Näkyvyys ja avoimuus

Markkinointi, tekeminen avoimeksi

Sosiaalisen median yhteisöt, Opettajien ja opiskelijoiden henkilökohtaiset kontaktit, työelämä, kollegat

Opettajien hyvät TVT- ja pedagogiset taidot

Pedagogiset taidot, Oppimisprosessi, Ohjaus ja tuki (tuutorointi)

Tiedon tuottaminen ja hallinta, yhteistyö: opettajat, opiskelijat, työelämä

Tekniset taidot, MOODLE (suljettu tila!!), ACP, Web 2.0, RSS-syötteet, Kirjanmerkit, Wikit, Blogit, SecondLife ja muut uudet välineet, Oppimateriaalin tuottaminen multimedian avulla, kuvat, lyhyet opetusvideot, podcastit, animaatiot

Internet-kulttuurin tuntemus, Nuorten maailma, Uudet tuulet

Resurssit

Tilat ja laitteet

Tuntiresurssit

Kehitysresurssit, Koulutus

Tuki

Pedagoginen tuki

Tekninen tuki

Vertaistuki

AVOIMUUDEN JA YHTEISTYÖN AVULLA LAADUKAS JA MONIPUOLINEN OPPIMINEN

PKAMK:n strategiat

Työelämän, sidosryhmien ja asiakkaiden tarpeet