BANKARSKI POSLOVI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BANKARSKI POSLOVI by Mind Map: BANKARSKI POSLOVI

1. TEKUĆI RAČUN

1.1. Otvaranje

1.1.1. - poslovno sposobni građanin

1.1.2. - poslovno nesposobna osoba

1.1.2.1. zahtjev za otvaranje transakcijskog računa

1.1.3. - fizičke osobe koji nisu građani RH

1.2. Zatvarenje

1.2.1. - raskid ugovora o tekućem računu

1.2.1.1. zahtjev za zatvaranje transakcijskog računa

1.2.2. - smrt klijenta

1.3. Identifikacije klijenta

1.3.1. osobna iskaznica

1.3.1.1. upitnik za provođenje dubinske analize

1.3.1.1.1. ugovor o otvaranje i vođenju tekućeg računa

1.3.2. putovnica

1.4. Oponumoćenici

1.4.1. punomoć na tekućem računu u banci

1.4.1.1. više poslovno sposobnih fizičkih osoba

1.4.1.2. jedna poslovno sposobna fizička osoba

1.5. Prijenos sredstva

1.5.1. nalog za plaćanje

1.5.2. EFT POS uređaj

1.5.3. Internet i mobilno bankarstvo

1.5.3.1. m-token

1.6. Gotovinska uplata i isplata

1.6.1. Gotovinska uplata

1.6.1.1. nalog za uplatu

1.6.1.2. neka druga fizička osoba

1.6.1.3. uplatni bankomat

1.6.1.4. uređaj za polog kovanica

1.6.2. Gotovinska isplata

1.6.2.1. nalog za isplatu

1.6.2.2. bankomat

1.6.2.2.1. limit od 4.000,00 do 8.000,00 kuna

1.7. Redoviti izvadak

1.7.1. izvadak s tekućeg računa

1.7.1.1. u poslovnicu banke

1.7.1.2. e-poštom

1.7.1.3. putem internet bankarstva

1.7.1.4. pisanim putem na kućnu adresu

2. KUNSKI ŽIRORAČUN GRAĐANA I PODUZETNIKA

2.1. ugovor o žiroračunu

2.1.1. kartica žiroračuna

2.1.2. pin

2.2. dodatni priljevi koji se ostvaruju

2.2.1. u kunama

2.2.1.1. pravne osobe

2.2.1.2. fizičke osobe

2.3. način otvaranja žiroračuna građana

2.3.1. identifikacija klijenta

2.3.1.1. osobna iskaznica

2.3.1.1.1. upitnik za provođenje dubinske analize klijenta - fizičke osobe te upitnik za politički izložene osobe

2.3.1.2. putovnica

2.4. zatvaranje žiroračuna građana

2.4.1. više od 6 mjeseci od sklapanja ugovora

2.4.1.1. zahtjev za zatvaranje žiroračuna

2.4.2. podmirene financijske obveze

2.5. kunski žiroračun građana

2.5.1. fizičke osobe

2.5.1.1. prihodi na osnovi ugovora o djelu

2.5.1.2. honorari

2.5.1.3. autorska naknada

2.5.1.4. prihod od davanja u zakup nekretnina ili pokretnina

2.5.1.5. stipendije

2.6. kunski žiroračun poduzetnika

2.6.1. pravne osobe

2.6.1.1. gotovinske uplate

2.6.1.2. naplate potraživanja od kupaca

2.6.1.3. primljeni kredit

2.6.1.4. gotovinska isplata

2.6.1.5. plaćanje računa dobavljača

2.6.1.6. isplata plaća zaposlenicima

2.7. izvadak sa žiroračuna

2.7.1. može se ugovoriti:

2.7.1.1. mjesečno

2.7.1.2. po transakciji

2.7.1.3. tjedno

2.7.2. dostava izvatka

2.7.2.1. internet bankarstvom

2.7.2.2. e-pošta

2.7.2.3. u poslovnicu banke

2.7.2.4. pisanim putem na adresu

2.8. arhiviranje dokumenata

2.8.1. jedanaest godina

3. DEVIZNI ŽIRORAČUN GRAĐANA I PODUZETNIKA

3.1. Devizni žiroračun građana

3.1.1. domaće fizičke osobe

3.1.1.1. inozemni (devizni) priljevi

3.1.1.1.1. registrirane djelatnosti

3.1.1.1.2. neregistrirane djelatnosti

3.1.2. strane fizičke osobe

3.1.3. kartice

3.1.3.1. debitna kartica

3.1.3.1.1. =kartica tekućeg računa

3.1.3.1.2. =kartica kunskog žiroračuna

3.1.4. otvaranje i zatvaranje

3.1.4.1. isto kao i kod tekućeg računa i žiroračuna kunskog građana

3.2. Devizni žiroračun poduzetnika

3.2.1. platni promet u stranoj valuti

3.2.2. doznake iz inozemstva

3.2.3. konverzacija valute

3.2.4. otvaranje i zatvaranje

3.2.4.1. = kunski žiroračun poduzetnika

3.2.5. arhiviranje dokumenata

3.2.5.1. jedanaest godina

4. DEBITNE I KREDITNE KARTICE

4.1. debitne kartice

4.1.1. građaninu ili poduzetniku

4.1.1.1. otvoren tekući ili žiroračun

4.1.1.1.1. sklapanje ugovora o računu

4.1.1.1.2. dodjeljuje se PIN

4.1.2. nalog za prijenos sredstava

4.1.2.1. gotovinska uplata u banci

4.1.2.1.1. identifikacijski dokument i debitnu karticu

4.1.2.2. gotovinska isplata u banci

4.1.3. kupovati na prodajnom mjestu putem EFT POS uređaja

4.1.3.1. autorizira PIN-om

4.1.4. kupovati putem interneta

4.1.4.1. autorizira PIN-om

4.1.5. obavljanje uplate ili podizanje gotovine na bankomatu

4.1.5.1. do visine raspoloživog iznosa

4.1.5.1.1. autorizira PIN-om

4.2. kreditne kartice

4.2.1. bankarske kartice

4.2.1.1. izdaju ih poslovne banke

4.2.1.1.1. Visa

4.2.1.1.2. Master Card

4.2.2. nebankarske kartice

4.2.2.1. izdaju ih specijalizirane kompanije kartičarske kuće

4.2.2.1.1. American Express

4.2.2.1.2. Diners

4.2.3. trgovačke kartice

4.2.3.1. izdaju ih trgovački lanci

4.2.4. izrada kreditne kartice

4.2.4.1. dubinska analiza klijenta

4.2.4.2. prikupiti potrebnu dokumentaciju

4.2.4.2.1. pristupnica za izdavanje

4.2.4.2.2. fotokopija osobne iskaznice

4.2.4.2.3. financijska dokumentacija

4.2.4.3. procijeniti kreditnu sposobnost

4.2.4.3.1. nedozvoljeno prekoračenje

4.2.4.3.2. opomena ili blokada u 6 mjeseci zadnjih

4.2.4.3.3. redoviti priljevi i u kojem iznosu

4.2.4.4. izdati karticu ili odbiti zahtjev

4.2.4.4.1. zahtjev za izdavane kreditne kartice

5. OROČENI DEPOZITI GRAĐANA

5.1. Oročeni depozit

5.1.1. novčana sredstva koje klijent polaže u banku

5.1.1.1. banka uručuje

5.1.1.1.1. informativni obrazac

5.1.1.1.2. ugovor o oročenom depozitu

5.1.2. na ugovoreni rok

5.1.3. banka vraća uloženi iznos uz dogovorenu kametu

5.2. Depozit se polaže

5.2.1. u kunama

5.2.2. kunama uz valutnu klauzu

5.2.3. devizama

5.3. Kamata

5.3.1. godišnja nominalna

5.3.1.1. fiksna

5.3.1.2. promjenjiva

5.3.2. isplata

5.3.2.1. mjesečno

5.3.2.2. tromesječno

5.3.2.3. polugodišnje

5.3.2.4. godišnje

5.3.2.5. nakon dospijeća