Copy of Studiemogelijkheden na 6STW

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Copy of Studiemogelijkheden na 6STW by Mind Map: Copy of Studiemogelijkheden na 6STW

1. Educatieve sector

1.1. Professionele bachelors

1.1.1. Kleuteronderwijs

1.1.2. Lager onderwijs

1.1.3. Pedagogie van het jonge kind

1.1.4. Secundair onderwijs

2. Sociaal agogische of welzijnssector

2.1. Professionele bachelors

2.1.1. Gezinswetenschappen

2.1.2. Maatschappelijke veiligheid

2.1.3. Orthopedagogie

2.1.4. Sociaal werk

2.1.5. Toegepaste psychologie

3. Paramedische of gezondheidszorgsector

3.1. Academische bachelors

3.1.1. ilieu- en preventiemanagement

3.1.2. Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

3.2. Professionele bachelors

3.2.1. Biomedische

3.2.2. laboratoriumtechnologie

3.2.3. Ergotherapie

3.2.4. Logopedie en audiologie

3.2.5. Medische beeldvorming

3.2.6. Optiek en optometrie

3.2.6.1. New node

3.2.6.1.1. New node

3.2.7. Orthopedie

3.2.8. Podologie

3.2.9. Verpleegkunde

3.2.10. Vroedkunde