SUOMALAISEN ARJEN HISTORIAA, KODIN MATERIAALIT JA MUUTOKSET 1950-2006

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SUOMALAISEN ARJEN HISTORIAA, KODIN MATERIAALIT JA MUUTOKSET 1950-2006 by Mind Map: SUOMALAISEN ARJEN HISTORIAA, KODIN MATERIAALIT JA MUUTOKSET 1950-2006

1. oma koti

1.1. suoja ja turva

1.2. yksityisyys

1.3. esiteltävyys muille

1.4. kritisoitava ja paranneltava

1.5. rakentamiseen osallistuva verkosto tärkeä

1.6. muistot

2. muuttoliike

2.1. maalta kaupunkiin

2.2. kaupungista lähiöihin

2.2.1. lähiöt erityisessä suosiossa 1960-luvulla

3. nykypäivä

3.1. elintason nousu

3.2. tavarapaljous

3.3. asumispinta-ala lisääntynyt huomattavasti

3.4. huonekalujen käyttötarkoitukset muuttuneet, esim. kirjahylly

3.5. materiaalit kestävämmät, esim. puu

4. 1970->

4.1. huonekalujen teollinen valmistus

4.1.1. kestämätön ajattelu huonekalujen valmistuksessa

4.2. lastulevy ja kankailla pällystetyt superlon-istuimet

4.3. energiakriisi

4.3.1. talouden nousukauden loppu

4.3.1.1. energiankulutuksen seuraaminen

4.3.1.1.1. asuntojen lämpötilat, valaistus

4.4. taloudellisempi ja ekologisempi ajattelu herää, ei enää muovia

5. 1950->

5.1. kodinkoneet yleistyivät

5.1.1. arjen toimintaa helpottuu

5.2. asunnot vaikuttivat tyhjiltä, koska huonekaluja ja tavaraa niukasti

5.2.1. New node

5.3. kirjahylly keskeinen huonekalu

5.4. esineitä harkitusti, laadultaan hyviä

6. 1960->

6.1. toiveet ja tavoitteet heräävät

6.2. sisustaminen omien ehtojen mukaan, ei tiettyjen normien

6.3. materiaaleina lastulevy, kankaat, laudat, muovi

6.4. vähän kalusteita

6.5. keittiöt ahtaita

6.6. asuntoja rakennettiin paljon, laatu kärsi

6.7. lähiöt

6.7.1. lähiöiden asuntojen pohjapiirrokset käytännöllisiä

6.7.1.1. jokapäiväinen elämä helpottui, esim. lämmin vesi, pesukone, hissi yms.

6.8. televisio

6.8.1. tärkeä sosiaalinen funktio

6.8.1.1. muutti jopa arjen päiväjärjestystä

6.9. ostamisen järkisyyt kääntyivät nautiskelun ja toiveiden puolelle

6.10. aineellisen hyvinvoinnin kasvu

7. sodan jälkeinen elämä

7.1. niukkaa ja säännösteltyä

7.2. opastettiin sisustukseen ja kodin rakentamiseen

7.2.1. lehdet, järjestöt, kampanjat

7.3. asunnot ahtaita

7.4. säästäväisyys