UI/UX Designer

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
UI/UX Designer by Mind Map: UI/UX Designer

1. Công việc

1.1. THIẾT KẾ

1.1.1. Giao diện

1.1.1.1. Smartphone

1.1.1.2. Website

1.1.1.3. Trải nghiệm phần mềm,...

1.1.2. Cấu trúc máy móc

1.2. GIẢI PHÁP

1.2.1. Thương hiệu

1.2.2. Độ tiếp cận

2. Cơ hội nghề nghiệp

2.1. Lương

2.1.1. 1000$ - 2000$

2.2. Cơ hội du lịch

2.3. Thời gian làm việc

2.4. Số lượng việc làm

3. Yêu cầu công việc

3.1. Khiếu thẩm mỹ

3.2. Tư duy

3.3. Giao tiếp

3.4. Sự lắng nghe

3.5. Ý chí