Den kalde krigen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Den kalde krigen by Mind Map: Den kalde krigen

1. Vietnamkrigen

1.1. Fransk koloni på 1800-tallet

1.2. 1940 - Japan

1.3. 1954 - Delt i to

1.3.1. Kommunisme/Kapitalisme

1.4. 1959 - Innvasjon fra Nord

1.4.1. Ønsker et samlet, kommunistisk land

1.5. 1960 - FN inn i krigen

1.6. 1968 - TET offensiven

1.7. 1972 - Påskeoffensiven

1.8. 1973 - Fredsavtale Paris. USA trekker seg ut.

1.9. Krigen fortsetter, nord vinner i 1975

1.9.1. Vietnam samlet til ett, kommunistisk land

1.10. USA tapte - mistet lysten på krig

2. USA

2.1. Trumandoktrinen og Marshallhjelpen

2.1.1. Verdenspoliti mot kommunisme

2.2. NATO

2.2.1. Deres allierte

2.2.2. Norge medlem pga grensen til Russland

2.3. Atomvåpen fra andre verdenskrig

3. Sovjetunionen

3.1. Kommunisme

3.2. Warsawapakten

3.3. Tok makten i de fleste Øst-Europeiske landene - Skapte Jernteppe mellom de kommunistiske øst og kapitalistiske vest i hele Europa.

3.4. 1949 - Atombombe

4. Cuba-krisen

4.1. 1959 - Kommunistisk revolusjon

4.2. 1961 - Amerikansk invasjon

4.2.1. Eksilcubanere

4.2.2. Grisebukta

4.3. Handelsblokkade USA

4.4. 1962 - sovjetiske raketter

4.5. Amerikansk blokkade rundt øya

4.6. Avtale mellom Kennedy og Krusjtsjov

4.6.1. Sovjet fjerner raketter

4.6.2. USA fjerner blokkade. Ikke invandere

5. VS:

5.1. Samarbeidet under andre verdenskrig mot en felles fiende

5.2. Hovedfiendene under den kalde krigen

5.3. Maktbalanse

6. Tyskland

6.1. Tapte andre verdenskrig

6.2. Jaltakonferansen

6.2.1. Delt i fire, senere to

6.3. Øst-Tyskland

6.3.1. Russland

6.4. Vest-Tyskland

6.4.1. USA

6.5. Stort skille mellom vest og øst

6.5.1. Mur mellom

7. Korea

7.1. Japan kontroll frem til 1945

7.2. Delt i 1945

7.2.1. Sovjet

7.2.1.1. Innførte kommunisme

7.2.2. USA

7.2.2.1. Støttet diktator

7.2.3. 38* nord

7.3. Nord ønsket hele landet kommunistisk

7.4. 1950 - 1953

7.5. Korea fotsatt delt den dag i dag

8. Berlin

8.1. Også delt i to. Vest og øst

8.2. 1948-1949 - Berlinblokkaden

8.2.1. USA måtte fly inn forsyninger

8.3. 1961 - 1989 - Berlinmuren

8.3.1. Mur mellom øst og vest

8.3.2. Folk prøvde å flykte gjennom Berlin

8.3.3. Checkpoint Charlie

8.3.3.1. 1961 - Tankser fra begge parter stiller seg opp mot hverandre og venter på at de andre skal starte ett angrep. Stor spenning.

8.3.4. Symbol på den kalde krigen

9. FN

9.1. 1945

9.2. Jobbet for å unngå ny verdenskrig

9.3. Gjorde at Sovjet og USA kunne kommunisere og løse konflikter.

10. Kina

10.1. Revolusjon 1949

10.1.1. Kommunisme

10.2. Støttet kommunistene i Korea og Vietnam