Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
WEB 2.0 by Mind Map: WEB 2.0

1. Blogs

1.1. É un sitio web periodicamente actualizado que recompila cronoloxicamente textos ou artigos dun ou varios autores.

2. Wikis

2.1. É unha forma de sitio web onde se acepta que usuarios xeren,editen,borren ou modifiquen o contido dunha paxina web.

3. Marcadores sociais

3.1. Permitennos almacenar,organizar e compartir os nosos enderezos favoritos.

4. Agregadores

4.1. Este é unha das tecnoloxías mais determinantes da WEB 2.0:o RSS.