Rühma lapsevanemate koosolek sept. 2012

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rühma lapsevanemate koosolek sept. 2012 by Mind Map: Rühma lapsevanemate koosolek sept. 2012

1. 1. Direktori sõnavõtt

1.1. remont

1.1.1. ümberkorraldused

2. 5. Koostöö lapsevanematega

2.1. osalemine tegevustes

2.1.1. muinasjutu vestmine

2.1.1.1. käelise tegevuse läbiviimine

2.1.1.1.1. New node

2.2. üritused

2.2.1. isadepäev

2.2.1.1. jõulupidu

2.2.1.1.1. pildistamine

2.3. elukutsete tutvustamine

2.3.1. töökoha külastamine

3. 6. Hoolekogu liikme kinnitamine

3.1. valime uue

3.2. kinnitame endise

4. 7. Varia

4.1. lapsevanemate küsimused, ettepanekud

4.2. vaba arutelu

5. 2. Õppealajuhataja sõnavõtt

5.1. arenguvestlused sügisel

5.1.1. ajagraafik

5.1.2. osalemine vabatahtlik

5.1.2.1. Strebeleva järgi

5.2. logopeedi töö

5.2.1. individuaalne töö

5.2.2. grupitöö

6. 3. Kodukord

6.1. Hommikusöök 8.30

6.1.1. Tegevused 9.00 - 10.45

6.1.1.1. Õueaeg 11 - 12

6.1.1.1.1. õueriided

6.1.2. olla kohal enne toitu või tegevuse algust

6.2. Lõuna 12.15

6.2.1. toiduraha 1 euro

6.2.2. riietumisest, tualeti kasutamisest

6.3. Oode 15.30

6.3.1. ringid eri päevadel

6.3.2. koju minekust, hüvasti jätmisest

7. 4. Rühma õppeaasta eesmärgid

7.1. õpetaja M.

7.1.1. õpetaja K.