Metodyka nauczania informatyki w liceum na wybranych przykładach

Praca na zaliczenie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Metodyka nauczania informatyki w liceum na wybranych przykładach by Mind Map: Metodyka nauczania informatyki w liceum na wybranych przykładach

1. Potrzeby upowszechnienia informatyki w szkole średniej

1.1. Główne zadania edukacji w szkole średniej

1.2. Wykorzystanie technologii informatycznej w szkole

1.3. Środki informatyczne w rozwiązywaniu potrzeb edukacyjnych

1.4. Miejsce informatyki w realizacji wybranych zadań edukacyjnych

2. Informatyka jako przedmiot kształcenia

2.1. Standardy wymagań szkolnych

2.2. Cele i treści kształcenia informatycznego

2.3. Analiza wybranych zagadnień i metod wykorzystywanych do nauczania

2.3.1. Zagadnienia teoretyczne

2.3.2. Zagadnienia praktyczne

3. Aspekty metodyczne

3.1. Główne metody nauczania mogące znaleźć zastosowanie w nauce informatyki w liceum

3.2. Znaczenie metod nauczania dla postępów ucznia w nauce

3.3. Metody pomocne w nauce zagadnień teoretycznych

3.4. Metody pomocne w nauce zagadnień praktycznych

3.5. Analiza wybranych programów komputerowych wykorzystywanych w edukacji

4. Przykłady wdrażania metod nauczania informatyki w liceum realizującym program szkoły międzynarodowej.

4.1. Porównanie programów nauczania w szkole polskiej i brytyjskiej

4.2. Główne cele programowe

4.3. Charakterystyka środowiska szkoły

4.4. Opis najczęściej stosowanych technik nauczania

4.5. Własne wytyczne odnośnie realizacji programu nauczania