Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Metodyka nauczania informatyki w liceum na wybranych przykładach by Mind Map: Metodyka nauczania informatyki w
liceum na wybranych przykładach
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Metodyka nauczania informatyki w liceum na wybranych przykładach

Potrzeby upowszechnienia informatyki w szkole średniej

Główne zadania edukacji w szkole średniej

Wykorzystanie technologii informatycznej w szkole

Środki informatyczne w rozwiązywaniu potrzeb edukacyjnych

Miejsce informatyki w realizacji wybranych zadań edukacyjnych

Informatyka jako przedmiot kształcenia

Standardy wymagań szkolnych

Cele i treści kształcenia informatycznego

Analiza wybranych zagadnień i metod wykorzystywanych do nauczania

Zagadnienia teoretyczne

Zagadnienia praktyczne

Aspekty metodyczne

Główne metody nauczania mogące znaleźć zastosowanie w nauce informatyki w liceum

Znaczenie metod nauczania dla postępów ucznia w nauce

Metody pomocne w nauce zagadnień teoretycznych

Metody pomocne w nauce zagadnień praktycznych

Analiza wybranych programów komputerowych wykorzystywanych w edukacji

Przykłady wdrażania metod nauczania informatyki w liceum realizującym program szkoły międzynarodowej.

Porównanie programów nauczania w szkole polskiej i brytyjskiej

Główne cele programowe

Charakterystyka środowiska szkoły

Opis najczęściej stosowanych technik nauczania

Własne wytyczne odnośnie realizacji programu nauczania