Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Metodyka nauczania informatyki w liceum na wybranych przykładach by Mind Map: Metodyka nauczania informatyki w liceum na wybranych przykładach
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Metodyka nauczania informatyki w liceum na wybranych przykładach

Potrzeby upowszechnienia informatyki w szkole średniej

Główne zadania edukacji w szkole średniej

Wykorzystanie technologii informatycznej w szkole

Środki informatyczne w rozwiązywaniu potrzeb edukacyjnych

Miejsce informatyki w realizacji wybranych zadań edukacyjnych

Informatyka jako przedmiot kształcenia

Standardy wymagań szkolnych

Cele i treści kształcenia informatycznego

Analiza wybranych zagadnień i metod wykorzystywanych do nauczania

Aspekty metodyczne

Główne metody nauczania mogące znaleźć zastosowanie w nauce informatyki w liceum

Znaczenie metod nauczania dla postępów ucznia w nauce

Metody pomocne w nauce zagadnień teoretycznych

Metody pomocne w nauce zagadnień praktycznych

Analiza wybranych programów komputerowych wykorzystywanych w edukacji

Przykłady wdrażania metod nauczania informatyki w liceum realizującym program szkoły międzynarodowej.

Porównanie programów nauczania w szkole polskiej i brytyjskiej

Główne cele programowe

Charakterystyka środowiska szkoły

Opis najczęściej stosowanych technik nauczania

Własne wytyczne odnośnie realizacji programu nauczania