Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Status Report by Mind Map: Status Report
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Status Report

Accomplishments

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Tổng số sinh viên hao hụt toàn Khoa từ đầu năm 2012 đến 09/2012: 58 SV

Tổng số sinh viên khoa đầu năm học 2012-2013: 370 Sinh viên

Tổng số SV khoa đến tháng 12/2012: 355 sinh viên ( do sinh viên lớp 10TH1C và 09TLTH1A ra trường)

Tổng số SV hao hụt toàn khóa từ đầu năm 2012 đến tháng 12/2012: 60 sinh viên

Tỏng số SV khoa tính đến tháng 01 năm 2013: 341 (hao hụt 14 so với T12/2012 (đã trừ ra các lớp 10TH1A, 10TH1C))

Tổng số SV khoa tính đến tháng 02/2013: 341

Tổng số SV khoa tính đến tháng 03/2013: 330

Tổng số sinh viên khoa tính từ đầu năm đến tháng 05/2013: 316 hao hụt 29 sinh viên

Tổng số sinh viên khóa cũ tính đến đầu năm 2013-2014:228 SV (lớp 10CDTH1A+ 11TH1A ra trường)

Priorities

Truyền lửa đam mê nghề nghiệp, yêu thích ngành đã chọn

Giảm áp lực học tập nhưng đạt mục tiêu cao; giảm nhàm chán trong học tập

Tạo sự hài lòng với mức học phí thông qua việc nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ.

Tăng cường quản lý lớp, khắc phục vắng học của sinh viên

Tin thầy/cô, yêu trường và tự tin tiếp tục học ở chương trình cao hơn

Giải quyết nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả các khó khăn của SV lấy trọng tâm phục vụ sinh viên

Plans

Kiện toàn đội ngũ quản lý của Khoa, chức năng nhiệm vụ rõ ràng. Phân cấp mạnh cho các trưởng Bộ môn. Trách nhiệm phối hợp thực hiện các nhiệm vụ đạt mục tiêu của Khoa. Biên chế rõ ràng. Sinh viên đánh giá GV, tổng kết đánh giá năm học.

Tăng số lượng tuyển sinh, giảm thiểu sinh viên bỏ học.

Nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp

Đổi mới, cập nhật chương trình theo hướng chuyên ngành khi đủ điều kiện, phát triển bậc học cao hơn, mở rộng liên kết đào tạo quốc tế...tạo niềm tin về chất lượng đào tạo và cơ hội được tiếp cận chương trình đào tạo tốt hơn.

Tận tâm, yêu nghề và hướng đến mục tiêu chung của Khoa, hiểu rõ mục tiêu chung của Khoa để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

Lập và theo kiểm tra các kế hoạch, nhật ký làm việc

Nhiệm vụ trọng tâm Nhà trường đã ban hành

Risk

SV ôn thi lại đaị học, chuyển trường khác

Sinh viên chuyển ngành, chuyển lớp tại trường

Sinh viên nghỉ học vì lý do sức khỏe kém, đau ốm

Sinh viên đi nghĩ vụ quân sự

Sinh viên nghỉ học đi làm

Sinh viên nghỉ học do sức học kém dẫn đến chán học

SV nghỉ học do gia cảnh khó khăn

Buộc thôi học do vi phạm PL, tai nạn GT

Không đi học từ đầu khóa

Lý do cá nhân, lập gia đình

Sinh viên bảo lưu:

Activity and Sharing

Tổ chức Sinh viên NCKH

Câu lạc bộ tin học

Tổ chức thực tập thực tế cho sinh viên 11CDLTTH1A

Tổ chức đồ án tốt nghiệp cho sinh viên

Đợt 1 bộ hồ sơ đầy đủ theo mẫu 4** (28/10/2012)

Đợt 1: Chương trình KTV Tin học

Đợt 1: Xây dựng chương trình đào tạo (27/10/2012)

Đợt 1 (27/10/2012): CRS, Ngắn hạn

Đợt 1: Chương trình thực hành ảo

Đợt 1: Chuyển đổi MS_Office (15/11/2012)

Đạt mục tiêu THVP

Đạt mục tiêu THCN+THVP

Chuyển đổi MS_Office (15/11/2012)

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ THÀNH TỰU GIAI ĐOẠN 1 (27/10/2012)

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ THÀNH TỰU NĂM 2012

BỘ ĐẦY ĐỦ HSMH TRÌNH HIỆU TRƯỞNG

Nghiên cứu Khoa học

Trao đổi học thuật