Wykorzystanie komputera w zajęciach świetlicowych

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Wykorzystanie komputera w zajęciach świetlicowych by Mind Map: Wykorzystanie komputera w zajęciach świetlicowych

1. Wnioski z badań

2. IV Rozdział

3. Jakie umiejętności i jakich zachowań uczy stosowanie komputera

4. Rola komputera w przezwyciężaniu trudności w nauce

5. Rola środków multimedialnych w organizacji czasu wolnego

6. Analiza badań własnych

7. III Rozdział

8. Charakterystyka grupy badawczej

9. Teren i organizacja badań

10. Metody,techniki i narzędzia badawcze

11. Problemy badawcze i hipotezy

12. Przedmiot i cel badań

13. II Rozdział

14. Pozytywne negatywne aspekty gier i programów komputerowych

15. Funkcje i zadania świetlicy

16. Komputer jako narzędzie wspomagające rozwój dziecka

17. I Rozdział