Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Wykorzystanie komputera w zajęciach świetlicowych by Mind Map: Wykorzystanie komputera w zajęciach świetlicowych
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Wykorzystanie komputera w zajęciach świetlicowych

Wnioski z badań

IV Rozdział

Jakie umiejętności i jakich zachowań uczy stosowanie komputera

Rola komputera w przezwyciężaniu trudności w nauce

Rola środków multimedialnych w organizacji czasu wolnego

Analiza badań własnych

III Rozdział

Charakterystyka grupy badawczej

Teren i organizacja badań

Metody,techniki i narzędzia badawcze

Problemy badawcze i hipotezy

Przedmiot i cel badań

II Rozdział

Pozytywne negatywne aspekty gier i programów komputerowych

Funkcje i zadania świetlicy

Komputer jako narzędzie wspomagające rozwój dziecka

I Rozdział