Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
WEB 2.0 by Mind Map: WEB 2.0

1. WIKIS

1.1. é unha wikipedia na que podes aportar nova información sobre un tema.

1.1.1. APLICACIÓNS:

1.1.1.1. é fácil de modificar ou crear

1.1.1.2. pódese facer comentarios

1.1.2. TIPOS:

1.1.2.1. Públicos

1.1.2.2. Protexidos

1.1.2.3. Privados

2. BLOGS

2.1. é un espazo web que se ten que actualizar cada x tempo,onde podes expoñer fotos,facer comentarios,que outra xente a visite e comente..

2.1.1. Características:

2.1.1.1. poden deixar os seus comentarios