Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
dyreriget by Mind Map: dyreriget

1. leddyr

1.1. insekter

1.1.1. er leddyr

1.1.2. 6 ben

1.1.3. 3 dele

1.1.4. lægger æg

1.1.5. fuldstændig eller ufuldstændig forvandling

1.1.6. ingen lunger eller blodåre

1.1.7. tracherersytem

1.2. har led

1.3. skellet uden på krop

1.4. Leddelt krop

1.5. Nogle hudskellet ( blødt)

1.6. største i havet

2. Hvirveldyr

2.1. Rygrad

2.2. pattedyr

2.3. fugle

2.4. fisk gæller

2.5. knogler

3. bløddyr

3.1. Bløde ingen knogler

3.2. nogle har hård skal

3.3. lever for det meste på land

3.4. snegle er de eneste lever på land

3.5. muslinger

3.6. blæksprutter

4. flercellede

5. næsten alle kan bevæge sig

6. lever af organismer

7. opdeles i 35 rødder