Galinux

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Galinux by Mind Map: Galinux

1. Que é galinux?

1.1. Galinux é un completo sistema operativo de fontes abertas que vén configurado para poder empregar calquera computador compatíbel no noso propio idioma: o galego.

2. Quen o promove?

2.1. Galinux é unha iniciativa da Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información, da Consellaría de Innovación e Industria (Xunta de Galicia) enmarcada no Plano Estratéxico Galego da Sociedade da Información

3. Copialo e legal?

3.1. Galinux é software libre, así que vostede é libre de copialo e reinstalalo cantas veces queira

4. Promobeo sen medo

4.1. New node