Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

web2.0 by Mind Map: web2.0
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

web2.0

WIKIS:permitenos xerar,editar,borrar,e modificar información.Ademáis presenta unha serie de vantaxas como é a facilidade para xeraor páxinas.Distinguimos 3 tipos:PÚBLICOS ,PROTEXIDOS e PRIVADOS

BLOGS: distinguimos unha serie de vantaxas como son:subir ,recopilar cronolóxicamente e actualizar información