Komputer jako narzędzie wspomagające proces nauczania

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Komputer jako narzędzie wspomagające proces nauczania by Mind Map: Komputer jako narzędzie wspomagające proces nauczania

1. Wstęp

2. Rozdział I-Zalety i wady pracy z komputerem

3. Komputer-uatrakcyjnienie lekcji

3.1. Sposoby przekazywania treści

3.1.1. Zagrożenia płynące z niekontrolowanej pracy z komputerem wśród dzieci

4. Rozdział II- Praca przy komputerze formą zabawy

4.1. Komputer jako srodek dydaktyczny

4.1.1. Komputer-asystent nauczyciela

5. Rozdział III- Metodologia badań własnych

5.1. Cel badań

5.1.1. Metody i narzędzia badawcze

5.1.1.1. Teren badań

5.1.1.1.1. Organizacja i zakres badań

6. Rozdział IV- Analiza i interpretacja własnych wyników

7. Zakończenie

8. Bibliografia

9. Aneksy