Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Komputer jako narzędzie wspomagające proces nauczania by Mind Map: Komputer jako narzędzie
wspomagające proces nauczania
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Komputer jako narzędzie wspomagające proces nauczania

Wstęp

Rozdział I-Zalety i wady pracy z komputerem

Komputer-uatrakcyjnienie lekcji

Sposoby przekazywania treści

Zagrożenia płynące z niekontrolowanej pracy z komputerem wśród dzieci

Rozdział II- Praca przy komputerze formą zabawy

Komputer jako srodek dydaktyczny

Komputer-asystent nauczyciela

Rozdział III- Metodologia badań własnych

Cel badań

Metody i narzędzia badawcze, Teren badań, Organizacja i zakres badań

Rozdział IV- Analiza i interpretacja własnych wyników

Zakończenie

Bibliografia

Aneksy