Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Modellering omkring trafik ved Hornsyld skole by Mind Map: Modellering omkring trafik ved
Hornsyld skole
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Modellering omkring trafik ved Hornsyld skole

Undersøgelsesdomænet: 1. Hvad beskriver trafikken ved Hornsyld skole - Hvad er relevant og hvad er ikke

Hyppighed - hvor tit kommer der biler

Hvad tid på dagen?, Opdeling på tidsrum?, Hvilken dag i ugen, Hverdage, Weekend/helligdag

Intervaller?

Hastighed - hvor hurtigt kører de

Hvilken type køretøjer

Personbiler

Lastbiler

Varevogne

Systematisering - Finde systemer i variable/data

Valg af variable

Evt. opsamling af data fra virkeligheden

Systematisering af observationer

...

Matematisk system - Hvilke data/variable er det relevante at beskrive og arbejde med

...

Matematisk system

...

Model og resultater - Svarer vores model til det vi ser i virkeligheden, hvad kan den beskrive og hvad kan den ikke beskrive?

2 ...

1 ...

Handlinger - evaluering af modellen og sammenligning med virkeligheden. Hvordan kan modellen forbedres?

...

Tiltag

Problem fra virkeligheden

Trafik