Modellering omkring trafik ved Hornsyld skole

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modellering omkring trafik ved Hornsyld skole by Mind Map: Modellering omkring trafik ved Hornsyld skole

1. Undersøgelsesdomænet: 1. Hvad beskriver trafikken ved Hornsyld skole - Hvad er relevant og hvad er ikke

1.1. Hyppighed - hvor tit kommer der biler

1.1.1. Hvad tid på dagen?

1.1.1.1. Opdeling på tidsrum?

1.1.1.2. Hvilken dag i ugen

1.1.1.2.1. Hverdage

1.1.1.2.2. Weekend/helligdag

1.1.2. Intervaller?

1.2. Hastighed - hvor hurtigt kører de

1.3. Hvilken type køretøjer

1.3.1. Personbiler

1.3.2. Lastbiler

1.3.3. Varevogne

2. Systematisering - Finde systemer i variable/data

2.1. Valg af variable

2.2. Evt. opsamling af data fra virkeligheden

2.3. Systematisering af observationer

2.4. ...

3. Matematisk system - Hvilke data/variable er det relevante at beskrive og arbejde med

3.1. ...

4. Matematisk system

4.1. ...

5. Model og resultater - Svarer vores model til det vi ser i virkeligheden, hvad kan den beskrive og hvad kan den ikke beskrive?

5.1. 2 ...

5.2. 1 ...

6. Handlinger - evaluering af modellen og sammenligning med virkeligheden. Hvordan kan modellen forbedres?

6.1. ...

6.2. Tiltag

7. Problem fra virkeligheden

7.1. Trafik