Cloud computing

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cloud computing by Mind Map: Cloud computing

1. Wat

1.1. Netwerk van computers

1.2. Niet fysiek aanwezig in een onderneming

2. Mogelijke vormen

2.1. Publieke cloud-aanpak

2.2. Private cloud oplossing

2.3. Lagen

2.3.1. SaaS

2.3.2. PaaS

2.3.3. IaaS

2.4. Hybride cloud computing (Private & Publiek)

3. Aandachtspunten en/of gevaren

3.1. Schending privacy

3.2. Gevaar voor hackers

4. Mogelijke motieven

4.1. Goedkoop (enkel betalen voor wat je gebruikt)

4.2. Mobiel (je moet enkel je cloud aanzetten)

4.3. Ruimte (je hebt geen eigen server meer nodig)

5. Evoluties

5.1. Vooral gebruik van Hybride vorm

5.2. Belgische bedrijven maken overstap

6. Kenmerken

6.1. Goedkoop

6.2. Data gaat niet verloren

6.3. Documenten zijn altijd beschikbaar