Etiquette

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Etiquette by Mind Map: Etiquette

1. eerste indruk

1.1. vriendelijk zijn en niet onbeleefd zijn tegen mensen

2. als twee mensen elkaar niet kennen moet je ze voorstellen aan elkaar

3. zeg altijd alstublief en dankjewel

4. hou altijd de deur open voor de dames

5. gebruik nooit telefoon of andere apparaten tijdens een gesprek

6. hou altijd oog contact met de gene waar je mee praat of in gesprek bent

7. respect

7.1. als iemand iets goed doet voor andere mensen

7.2. respect hebben voor mensen met een handicap

8. niet praten met een mond vol eten

9. mes en vork in de juiste hand tijdens het eten