Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Daniel N. Stern by Mind Map: Daniel N. Stern

1. Det gryende selv

1.1. 0-2 måneder

1.1.1. Barnet opserverer omverdenen - er optaget af sammenspillet med omsorgspersonen

1.1.2. Barnet er i stand til at oversætte fra en sans til en anden.

1.1.3. Modbeviser det autistiske barn.

2. Kerneselv

2.1. 2-6 måneder

2.1.1. Det sociale sammenspil begynder at blomstrer.

3. Det intersubjektive selv

3.1. 7-15 måneder

3.1.1. Barnet har egne subjektive oplevelser.

4. Det verbaleselv

4.1. 15-30 måneder

4.1.1. Barnet lærer at tale.

5. Historiernes verden

5.1. 3-4 år

5.1.1. Barnet kan selv fortæller en historie eller en oplevelse både i fortid og fremtid.

6. Alle faserne bliver ikke afsluttet forsættes resten af livet. Faser kommer på forskellige tidspunkter i livet, men bliver lagt på ligesom lagene i en lagkage. De bliver ikke fjernet igen.

7. Han er en af de nyere psykoanalytiker.

8. Stern han arbejder med RIG.

8.1. Skemaer for social sammenspil.