Κεφάλαιο 5 - Η Οικονομική ζωή

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Κεφάλαιο 5 - Η Οικονομική ζωή by Mind Map: Κεφάλαιο 5 - Η Οικονομική ζωή

1. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

1.1. Πόλεις εμπορίου

1.1.1. Κοζάνη

1.1.2. Μοσχόπολη

1.1.3. Θεσσαλονίκη

1.1.4. Ιωάννινα

1.1.5. Ύδρα

1.1.6. Χίος

1.1.7. Ψαρά

1.2. Πλουτίζουν ελληνικές οικογένεις

1.3. Εισάγονται οι ιδέες του Διαφωτισμού → Επαναστατικές ιδέες

1.4. Οι Έλληνες του εμπορίου, των Παροικιών προετοιμάζουν τον ελληνικό ξεσηκωμό

1.5. ΠΑΡΟΙΚΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

2.1. εξαγωγές

2.1.1. αγροτικά

2.1.2. κριθαρι

2.1.3. καπνός

2.1.4. λάδι

2.1.5. σταφίδα

2.1.6. κτηνοτροφικά

2.1.7. βιοτεχνικά

2.1.7.1. νήματα

2.1.7.2. υφαντά

2.1.7.3. δέρματα

2.2. εισαγωγές

2.2.1. βιομηχανικά εργαλεία κ.α.

3. ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

3.1. Οι γεωγραφικές ανακαλύψεις

3.2. Όχι πια ο μοναδικός δρόμος για Ινδία ή Κίνα

3.2.1. μειώθηκαν τα κρατικά έσοδα

3.3. Οι Έλληνες αναπτύσσουν οικονομικές δραστηριότητες - ΕΜΠΟΡΙΟ

4. ΣΥΝΘΗΚΕΣ

4.1. Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774)

4.2. Συνθήκη Κάρλοβιτς (1699)

4.3. Διομολογήσεις