Теория на Информацията

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Теория на Информацията by Mind Map: Теория на Информацията

1. Организационна ефективност

1.1. Данни

1.2. Цел

2. Управление на информацията

2.1. Обработка на информацията

2.1.1. Организационно обучение

2.2. Икономическият човек

2.2.1. Икономически теории

2.2.2. Кооперация

3. Теория на Управлението

3.1. Теория X;Y

3.1.1. Мотивационна работа

3.1.2. Организационно поведение

3.1.2.1. Network

3.1.2.2. Анализи

3.2. Управленска решетка модел

3.2.1. Управление на кризи

3.2.1.1. Структурно-функционална теория на системите

3.2.1.2. Планиране на кризистно управление

3.2.2. Мениджъри