Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

DE IMPACT VAN INTERNET OP DE ORGANISATIE by Mind Map: DE IMPACT VAN INTERNET OP DE ORGANISATIE
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

DE IMPACT VAN INTERNET OP DE ORGANISATIE

Mediaparticipatiemodel

Conflictmodel

_

i. AANLEIDING

ii. VOOR WIE IS DIT BOEK

iii. OPZET VAN DIT BOEK / LEESWIJZER

---DEEL1: WILLEN & WETEN---

1. DRUK OM TE VERANDEREN

De veranderende mediawereld

Een typologie van marketeers

Opvattingen en misvattingen over marketeers

Soorten organisaties

De impact op uw organisatie

2. VISIE EN MISSIE

Een nieuwe context

De plaats van internet in de organisatie

What would Google do?

Businessmodellen

Formuleren van visie en missie

3. AMBITIE

Dromen en wensen

Realisme

Formuleren van ambities

Visualiseren van ambities

4. <ACTIE> SITUATIESCAN

Terugkijken

Vooruit kijken

Interne situatie

Externe situatie

Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen

Quick Scan

---DEEL 2: KIEZEN---

5. MULTIMEDIAAL DENKEN

Multimediaal - on line en off line

Multimediaal - on line en on line

Verschillende mogelijkheden op internet inzetten

Multimediaal versus integraal

Zoek je doelgroep op

Multichannel

Internet in de marketingmix

Decentraal multimediaal

Checklists

6. STRATEGIE

Wat is strategie

Eerst luisteren

Bedrijfsstrategie

Marketing / communicatiestrategie

Online marketingstrategie

Deelstrategie

7. PLANNEN

Bedrijfsplan

Marketingplan

Online marketingplan

Plan voor wat niet te plannen is

8. <<ACTIE>> HET SCHRIJVEN VAN EEN PLAN

reikwijdte van het plan

Marktbewerking/externe of inhoudelijke kant vh plan

Prioriteiten

Randvoorwaarden bij het plan

9. ORGANISATIE

Organisatiestructuur

Veranderende rol van afdelingen / iedereen doet mee

Organisatiecultuur

De hedendaagse werkvloer

10. MENSEN IN DE ORGANISATIE

In soorten en maten

Kennis

Maslow op de werkvloer

Barrieres

Beinvloeden

Bedrijfspolitiek

11. MIDDELEN

Tijd

Budget

IT

Externe partners

12. <<ACTIE>> VERANDERMANAGEMENT

Formeel

Informeel

Top-down, down-top

Barrieres wegnemen

Regiefunctie

---DEEL 4: DOEN---

13. LIVE!

Voorbereiden

Go, go, go!

Plan voor na de livegang

14. ONDERHOUD

Content Management

De Zwitserse postbus

Verschillende ritmes

Perpetual beta

Webpresence management

15. METEN, EVALUEREN, STUREN

Marketing is rekenen

Marketing is geloven

Statistics, meten, analyse

Bewijsvoering en resultaten

Tools

16. <<ACTIE>> BOUW EN CHECK JE DASHBOARD

Wat staat er op het dashboard?

Sturen op basis van het dashboard

Tools

17. Klaar! (of niet?)

Herhalen indien nodig

Verder lezen

---DEEL 3: KUNNEN---

Communitymanagement en webredactie2.0

Heinz strategie blokkenschema

4c & paid,owned,earned