سيستم عامل زمين

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
سيستم عامل زمين by Mind Map: سيستم عامل زمين

1. نصاب زمين

1.1. فايل سيستم

1.1.1. iSCSI و RAID و LVM پشتيباني از

1.1.2. BTRFS

1.1.3. پشتيباني از فايل سيستم هاي شبکه اي و همچنين فايل سيستم هاي توزيع شده

1.1.3.1. SAN

1.1.4. پشتيباني از فايل سيستم رمزنگاري شده

1.1.4.1. در مراحل نصب بايد امکان انتخاب فايل سيستم رمزنگاري شده وجود داشته باشد ولی در مورد هاست رمزنگاری به دلیل کاهش بهره وری بعید به نظر می رسد

1.2. شبکه

1.2.1. قابليت اتصال به شبکه ي اينترنت و دانلود درايور مربوطه در طي مراحل نصب

1.2.2. قابليت دانلود درايورها از روي رسانه ي ذخيره ساز ديگر

1.2.2.1. بر روي آن ذخيره شده است installerبه غير از رسانه اي که

1.2.3. قابليت انتخاب منبع بسته ها براي نصب

1.2.3.1. همچنين اضافه کردن مخزن هاي بيشتر براي دريافت بسته هاي مختلف

1.2.4. قابليت نصب از طريق شبکه

1.2.5. پشتيباني از آداپتور مجزا براي دانلود بسته ها

1.2.5.1. ها nic به اين معنا که يکي از براي دانلود بسته ها و ديگری براي ارسال مورد استفاده قرار گيرد iSCSI آنها توسط

1.3. نصب دستي و خودکار

1.3.1. قابليت نصب با دو رويکرد حداکثر تعامل با کاربر و حداقل تعامل با کاربر

1.3.2. قابليت استفاده از فايل اسکريپتي براي مقداردهي خودکار پارامتر هاي نصب

1.3.3. قابليت توليد فايل اسکريپت مربوط به نصب توسط کاربر با (support provisioning) مقدارهايي براي پارامترهاي نصب

1.4. مدیای نصب

1.4.1. نصب از روی فلش دیسک

1.5. نصب فایل های فشرده شده

1.5.1. قابلیت نصب از روی فایل های منبع فشرده

1.6. واسط کاربري

1.6.1. قابليت شناسايي تعداد و نوع پارتيشن هاي موجود روي سيستم عامل قبل از نصب

1.6.2. پشتيباني از دو واسط کاربري متني و گرافيکي

1.6.3. ارائه راهنمايي هاي مناسب به کاربر در حين نصب

1.6.3.1. به طور مثال در صورت پارتيشن بندي دستي به کاربر در مورد اندازه مناسب پارتيشن هشدار دهد swap

1.6.3.2. (پشتيباني از زبانهاي مختلف (حداقل فارسي-انگليسي

1.6.3.2.1. در اولين مرحله نصب زمين بايد از کاربر در مورد زبان انتخابي پرسيده شود

1.6.3.3. ارائه گزارش از وضعيت نصاب در هر لحظه به کاربر در واسط گرافيکي

2. سيستم عامل ميزبان زميني

2.1. کرنل

2.1.1. کمینه شده

2.1.2. بهینه شده برای هاست

2.2. فايل سيستم

2.2.1. Ext4

2.2.1.1. Ext از فايل سيستم 4 به عنوان فايل سيستم پيش فرض هاست زمين استفاده خواهد شد.

2.2.2. BTRFS

2.2.2.1. این گزینه انتخاب بلند مدت زمین است

2.2.3. پشتيباني از فايل سيستم رمزنگاري شده

2.2.3.1. on the fly encryptionپشتيباني از مد نظر است که احتمال گزينه مناسب باشد cryptsetup LUKS

2.2.4. CIFS – CFS

2.2.4.1. پروتکل دسترسی اشتراکی به فایل ها

2.3. ذخيره سازي داده

2.3.1. SCSI, SAS, IDE/SATA, NFS, iSCSI, Fiber Channel, GFS, DAS, NAS, SSD

2.3.1.1. از طرفي نياز است اين ليست از نظر تکميل بودن بررسي شود و از طرفي اينکه موارد ذکر شده آيا همگي ضرورت دارد يا خير و همچنين در صورت امکان يک دسته بندي از لحاظ الويت صورت گيرد.

2.4. معماري پشتيباني شده

2.4.1. بيتي ۶۴

2.4.1.1. هاست زمین فقط معماری ۶۴ بیتی را پشتیبانی خواهد کرد (به دلیل نیاز به (امکان پشتیبانی۳۲بیتی وجود نداردVT

2.4.2. برای حالت مجازی سازی در سطح سیستم عامل داشتن 32 بیتی متصور است

2.5. به روز رساني

2.5.1. روشي اختضاصي

2.5.2. Apt-based

2.5.2.1. apt به روز رساني امن مبتني بر

2.6. پشتيبان گيري

2.6.1. local

2.6.2. remote

2.7. کنترل دسترسي

2.7.1. RBAC

2.7.1.1. role based access control

2.8. بستر مجازي سازي

2.8.1. مجازي سازي کامل

2.8.2. مجازي سازي در سطح سیستم عامل

2.9. شبکه

2.9.1. openvswitch

2.9.1.1. یک راه حل راهبردی برای نیازهای شبکه ای زمین (کار زیادی دارد

2.9.2. NIC teaming

2.9.2.1. به معني قابليت گروه بندي تعدادي کارت فيزيکي شبکه به يک کارت شبکه منطقي است. ترکيب اين قابليت با محيط هاي مجازي سازي موجب بهبود کارآيي خواهد شد.

2.9.3. traffic shaping

2.9.3.1. ترافيک عبوري شبکه بايد به ازاي هر اپلينس قابل تنظيم باشد.

2.10. امنیت

2.10.1. احراز هویت

2.10.2. رمزنگاری فایل های خاص

2.11. عامل هاست زمین

2.12. ارکستريتور

2.12.1. مدیریت پیکربندی ها

2.12.1.1. pupet راه حلی مشابه

2.12.2. مانيتورينگ

2.12.2.1. هاست – اپلینس ها – هشدار دادن وقایع

2.12.2.1.1. مبتنی بر توکن

2.12.3. مدیریت ماشين هاي مجازي

2.12.4. مديريت به روز رساني

2.12.4.1. هاست – اپلینس ها

2.12.5. مديريت شبکه

2.12.5.1. NAT مديريت

2.12.5.2. Bridge مديريت

2.12.5.3. VLAN مديريت

2.12.6. امنيت

2.12.6.1. SSL Authentication

2.12.7. HA

2.12.8. رابط گرافيکي

3. سيستم عامل مهمان زميني

3.1. کرنل

3.2. شبکه

3.3. فايل سيستم

3.4. عامل مهمان زمين

3.4.1. اين عاملي است که تعاملات اپلينس ها را با ساير قسمتهاي زمين به عهده دارد

3.4.1.1. قابليت نظارت بر ماشين مجازي

3.4.1.2. قابليت پيکربندي ماشين مجازي

3.4.1.3. قابليت کنترل ماشين مجازي

3.5. پشتيبان گيري

3.5.1. پشتيبان کلي

3.5.1.1. Role back & Quick restore

3.5.1.1.1. قابليت گرفتن پشتيبان کلي از اپلينس

3.5.2. Differential/incremental back up

3.5.2.1. قابليت گرفتن پشتيبان از اپلينس به صورت بهينه تر و در بازه هاي زمان مشخص

3.5.2.2. Role back & Restore

3.6. به روز رساني

3.6.1. live update

3.6.2. اسکریپت های به روز رسانی

3.6.3. Binary diff based

3.6.3.1. Minor Updates

3.6.3.1.1. شامل وصله هاي امنيتي و ضروري

3.6.3.2. Major Updates

3.7. راههاي دسترسي

3.7.1. VNC

4. سيب زميني ها

5. سيب هاي غيرزميني

6. Appliance templates