Anoreksja jako choroba cywilizacyjna

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Anoreksja jako choroba cywilizacyjna by Mind Map: Anoreksja jako choroba cywilizacyjna

1. 1. Anoreksja

1.1. 1.1. Co to jest anoreksja?

1.2. 1.2. Czym się objawia?

1.3. 1.3. Jak się leczy anoreksję?

2. 2. Zaburzenia odżywiania się

2.1. 2.1. Od anoreksji do zaburzeń odżywiania się

2.2. 2.2. Zaburzenia odżywiania się a problematyka depresji

2.3. 2.3. Zaburzenia odżywiania się u chłopców

3. 3. Relacje rodziny w anoreksji psychicznej

3.1. 3.1. Funkcjonowanie rodziny osób dotkniętych anoreksją

3.2. 3.2. Rodzina anorektyczna jako "rodzina"

4. Wstęp

5. Zakończenie

6. Literatura

7. Wykaz skrótów i tabel