Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Anoreksja jako choroba cywilizacyjna by Mind Map: Anoreksja jako choroba cywilizacyjna
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Anoreksja jako choroba cywilizacyjna

1. Anoreksja

1.1. Co to jest anoreksja?

1.2. Czym się objawia?

1.3. Jak się leczy anoreksję?

2. Zaburzenia odżywiania się

2.1. Od anoreksji do zaburzeń odżywiania się

2.2. Zaburzenia odżywiania się a problematyka depresji

2.3. Zaburzenia odżywiania się u chłopców

3. Relacje rodziny w anoreksji psychicznej

3.1. Funkcjonowanie rodziny osób dotkniętych anoreksją

3.2. Rodzina anorektyczna jako "rodzina"

Wstęp

Zakończenie

Literatura

Wykaz skrótów i tabel